Prekážka žien na ceste k "osvieteniu"

"Najväčšou prekážkou žien na ceste k osvieteniu je tvrdosť, teda sebakontrola, statickosť a stuhnutie."

Čo žena skutočne potrebuje k osvieteniu?

... Uvoľnenie ...

"Iba uvoľnená žena môže byť osvietená"

Všetky staré duchovné náuky boli postavené na princípoch mužskej duchovnosti, ktorá vychádza z pevných, statických póz, ktoré mali mužov spevňovať, zacieliť, priviesť k dokonalému sústredeniu na hranici askézy. Istým spôsobom to je ako zaťať duchovné zuby, vydržať to a dať to, je to boj. Áno, muži rastú pod tlakom, ale ženy pod tlakom umierajú alebo tvrdnú a strácajú ženskosť. Nestávajú sa však osvietené.

Žena sa ľahko stane osvietenou v uvoľnenom tanci napr. pri brušnom tanci, avšak pri tvrdom tréningu či dodržiavaní presných postupov napr. jógových pozícíí, jej duša často chradne.

Na mnohých vyobrazeniach bohýň môžeme vidieť ich krásny súcit, mäkkosť a láskavosť, ktorá plynie z uvoľnenia, z uvoľnenosti v láske. Otvorenosti láske.

Uvoľnená žena vie, že je v nej časť, ktorá bolí, ktorá plače, ale práve táto časť jej dáva silu veriť, že je v nej i opak toho, teda rovnako veľká a silná radosť. A nakoniec žena uvidí v sebe ďalšiu časť svojho koláča, ktorá je sladká. A tým sa jej život zväčšuje a stáva bohatším. Tým, že ochutnáva všetky svoje časti v sebe a všetky svoje možnosti.

Uvoľnená žena vie, že v nedokonalosti je najväčší priestor pre bezpodmienečnú lásku, že je tam najviac možností ako byť láskavá k sebe a následne sa stať láskavou i ku vonkajšiemu svetu.

Osvietenie ženy sa prejavuje v jej veľkom vydýchnutí, v uvoľnení a v prijatí vecí takých, aké sú. V zmierení. Osvietená žena nie je tá, ktorá sedí ako na klincoch a neustále sa kontroluje, zatiaľ čo jej skutočný život uniká medzi prsty. Osvietená žena vie, že je svetlom, i keď práve sedí na dne svojej najväčšej temnoty. Práve preto vie, že je svetlom a osvietenou, pretože má dosť sily a odvahy osvietiť vlastnú temnotu v sebe, nájsť tam pokoj a mier so sebou a so svojim životom. Nech je akýkoľvek.

Kedy žena zažíva dobrý a uspokojujúci orgazmus? Keď je uvoľnená a nemyslí. Uvoľnenosť a mäkkosť prináša do života ženy najviac blaha, potešenia a zdravia. Brnenie tvrďasky ju chráni od prežívania skutočnej lásky a plných citov.

Byť uvoľnená stačí! Byť uvoľnená je kľúčom k tým najväčším zázrakom!

...život plynie, ak sme uvoľnené...