Šamanské knihy o Totemových zvieratách

Moje knihy o zvieratách a ich duchovných posolstvách:

Moja najbľúbenejšia  je kniha Duše zvířat (Jeanne Ruland) s pomerne veľkým počtom totemových zvierat z celého sveta a s praktickým úvodom oboznamujucím s duchovnou prácou so zvieratami. Každé zviera má v popise okrem duchovného posolstva i informácie o jeho živote v prírode a rôznych kultúrnych tradíciách s ním spojených. V knihe nájdeme i zopár bájnych zvierat ako jednorožec, drak, kentaur... tiež domáce zvieratá ako sliepka, krava, koza...

2. najobľúbenejšia je kniha Medicínske karty, ktorá je súčasťou balíčka kariet (Jamie Sams & David Carson), prvýkrát vydaná v roku 1988. Táto kniha predstavuje indiánsky príbeh, mýtus zvieraťa a následne jeho dary i tiene. Obsiahlejšia kniha v danej problematike. Najmä čo sa týka kvalitného výkladu duchovných posolstiev zvierat. Nájdete v nej popis ku 52 zvieratám.

Nasledujúce knihy mám približne rovnako rada:

Do srdce divočiny (Daniel Mapel, M.A.) je kniha a karty, kde nájdete množstvo zvierat, ktoré nie sú šamansky popísané v iných knihách. Daniel uvádza svoje vlastné intuitívne vnímanie zvierat, nakoľko pracuje často v divokej prírode a vytvára vibračné esencie zvierat pre terapeutickú prácu. Popisy v knihe začínajú základnou afirmáciou a stručne popisujú situácie, kedy je dané zviera nápomocné.

Spiritsong tarot (Paulina Cassidy) v angličtine, nádherne ilustrované karty 78 totemov zvierat, ktoré majú malú knižôčku, ktorá stručne, ale s citom rozoberá dve - tri črty totemu zvieraťa. Prináša nové náhľady na zvieratá v spojení s tarotom.

Šamanské karty (Wa-Na-Nee-Che & Eliana Harvey) je kniha a karty, pričom kniha sprevádza šamanským zasvätením, ponúka vizualizácie, cvičenia a je vhodná pre osamelo praktikujúcich šamanov a šamanky. Sada kariet obsahuje okrem základných šamanských zvierat i karty ako Medicinman, Pôrodná babica, Bojovník ducha a iné role v šamanizme. A zopár kariet, ktoré predstavujú šamanské praktiky ako karta potná chyža, bubon a iné.

Kniha Totemová zvířata (Celia M. Gunn) v úvode vysvetľuje cestu k totemových zvieratám,  trochu z histórie i praktické tipy ako nájsť svoje totemové zviera alebo poznať totemové zviera vášho dieťaťa. V ďalšej časti knihy sú už samostatné výklady ku zvieratám doplnené čiernobielymi ilustráciami v štýle antistresových omaľovávaniek.

Síla zvířat (Steve D. Farmer, Ph.D.) je kniha a karty v menšom balení, ktorá predstavuje 44 najznámejších zvieracích sprievodcov. Popisy ku zvieratám sa vždy viažu na jednu základnú vlastnosť či dar a nakladanie s ním.

Nasledujúce knihy mám rada, ale siaham po nich menej ako po predošlých:

Keltské orákulum zvířat (Philip and Stephanie Carr-Gomm), kniha je súčasťou krásne ilustrovaného balíčka kariet, snáď najkrajšie ilustrovaného balíčka zvieracích kariet, ake som zatiaľ videla. Popisy k zvieratám sa opierajú o keltskú mytológiu a zvyky. Zaujímavosťou balíčka kariet sú štyry karty drakov podľa živlov. 

Spirit Animals (Stefanie Iris Weiss) Unlocking the Secret of Our Animals Companions, kniha v angličtine, ktorá obsahuje zaujímavé grafiky zvierat a hneď v úvode na dvojstrane je znázornená mapa duchovných síl zvierat, pričom každé zviera patrí do niektorej základnej skupiny ako napr. Transformácia a i. Popisy zvierat sú stručnejšie, ale kniha je celkovo roztomilá a popisy zvierat obsahujú i informácie o chápaní zvieraťa v iných kultúrach sveta.

Animal Totem (Kristina Benson), kniha v angličtine, ktorá je stručnejšia, ale zaujímavým spôsobom delí zvieratá do skupín ako cicavce, vtáky, hmyz a ryby, pričom sa tak dostáva k popisom zvierat, ktoré sa bežne v totemových knihách nenachádzajú.

Prečo toľko kníh, keď sa v nich mnohé zvieratá opakujú?

Duchovná podstata zvieraťa sa nedá opísať jedným slovom a každý človek, kultúra či indiánsky kmeň mali so zvieraťom svoj vlastný špecifický vzťah, v ktorom sa odrážalo to, čo ich spájalo s daným zvieraťom. Niekto vidí v medveďovi odvážneho bojovníka, iný vidí medveďa ako zviera hlbokého vhladu a meditatívneho spánku. Obe postrehy sú pravdivé. Každé zviera má veľa vlastností a odtieňov cez ktoré s nami komunikuje.