Splynutie s láskavou prapodstatou

Všetci túžime po splynutí s tým božským, s večnou láskou, s láskavou prapodstatou alebo akokoľvek inak to nazývame...

"Všetko, o čo sa v živote usilujeme, nám má vynahradiť toto splynutie s božskou podstatou."

Všetky naše vzťahy padajú na našich očakávaniach nekonečnej a bezpodmienečnej lásky akoby sme boli vo vzťahu s láskavou prapodstatou a nie človekom.

Očakávame od dočasných vecí vonkajšieho sveta, že budú večné... ako môžeme byť tak naivní?

Najdôležitejšie:

1. vzťah sama so sebou

ale to nie je možné, ak si zároveň nevytvoríme vzťah k božskej prapodstate, pretože sme jej súčasťou a pochádzame z nej

2. vzťahy s ostatnými ľuďmi a svetom naokolo

ak máme zdravý vzťah k sebe a sme spojení s božskou prapodstatou, neočakávame od nikoho iného ani od osudových náhod, aby nám dávali bezpodmienečnú lásku božskej prapodstaty

SpiritSongTarot
SpiritSongTarot

"Nie, nie je to sebecké mať na prvom mieste seba a náš vzťah s božskou prapodstatou, pretože tým oslobodíme všetkých a všetko okolo nás od našich očakávaní lásky. Dáme im slobodu, pretože sami máme pre seba lásky dosť."

K tomuto textu ma čiastočne inšpirovala karta z totemové tarotu, milenci, a potom i karta dvojky pohárov, kde je dvojica holubičiek. Tradičný symbol partnerskej lásky. Tu som však uvidela vlastnú bytostnú túžbu splynutia s božskou prapodstatou, splynutie mňa ako človeka a ľudskej duše s dušou všelásky, so všezahrňujúcou dušou, s prazdrojom večného života. So silou života, z ktorej všetci a všetko vzišlo.

Často majú ženy k duchovnu bližšie, ale rovnako často sú to i ženy, ktoré podliehajú romantickému čaru nepravej lásky, či ničivej túžbe a pátraniu po tom pravom.

Túžime splynúť s tým pravým alebo s Láskou ako najväčšou silou?

Zrelé vzťahy či už partnerské alebo iné, sú možné iba vtedy, ak si ľudí nebudeme zamieňať za naše zdroje nevyčerpateľnej lásky. A nie, nefunguje to ani ako výmenný obchod, že ja dám veľa a oni automaticky tiež.

Iba vo vzťahu s božskou prapodstatou, môžeme dať všetko a dostaneme oveľa viac ako sme dali, pretože večná láska je nevyčerpateľná. Dať všetko vo vzťahu s láskavou prapodstatou, znamená dať celú svoju dušu, srdce, myšlienky a vzdať sa ega, toho ega, ktoré nás riadi, namiesto toho, aby nám pomáhalo.

Obrázky párov nie sú vždy len o ľudskej partnerskej láske. Naučme sa vidieť za nimi i božské splynutie človeka a všelásky.

Každý mystik žije z tohto a v tomto splynutí.

Áno, je to láska mystická, ale práve preto je večná a nevyčerpateľná a práve preto po nej všetci tak túžime. A je na dosah, nikto a nič nám nemôže zabrániť ju prežívať a čerpať z nej silu. Táto najväčšia láska je spravodlivá a je tu stále, vždy tu bola a vždy tu bude.