.

V tejto časti uvádzam posvätné modlitby k najhlbšej ženskej podstate v nás. K sile zvanej Bohyňa. Sú to väčšinou jednoduché vety, ktoré, ak sa prenášajú nahlas či v duchu s patričnou úctou a precítením, so skutočnou túžbou srdca, majú veľký očistný a láskyplný vplyv. Je vhodné si tvoriť verše, ktoré vychádzajú priamo zo srdca a vyjadrujú naše pravé túžby.

"Aspoň na chvíľu mať tvoju krásu spanilú"

Vhodná modlitba pre spojenie sa s rôznymi bohyňami, ktoré sú blízke vášmu srdcu. Spája nás s vyžarovaním a hodnotami, ktoré daná bohyňa, ženský archetyp nesie. 

Nech cítim Srdce a Cestu v ňom, nech Pravdou Som

Modlitba pre pravdivú cestu životom, správne rozhodnutia a smer cesty.Vdychujem tvoju jemnosť Bohyňa, ktorá sa vzduchom rozplýva
Ponorenie sa do dychu bohyne. 

"Prosím ukáž mi cestu Bohyňa, ty si moja nádej jediná"

"Ja Som tá Bohyňa, čo krídla Slobodne rozpína"