Meditácia - Spojenie s materskou planétou Duše

Pod materskou planétou nemyslím ani tak minulé či paralelné životy na iných planétach a miestach vesmíru, ale domov našej duše, ktorá je vo svojej celistvosti a jedinečnosti doma na svojej materskej planéte, odkiaľ podniká výpravy do rôznych kútov vesmíru v podobe rôznych inkarnácií a skúseností. Zjednodušene povedané.

Táto materská planéta, domov našej duše je planéta, ktorá je domovom iba našej duše. Je obývaná iba našou dušou, ktorá sa môže spájať s inými dušami na iných planétach. Plávať s nimi naprieč vesmírom, no byť zároveň stále doma. Na svojej materskej planéte.

Raz sa mi vo vízii zjavila moja planéta. Videla som samu seba ako stojím na malej planéte, bližšie ju opisovať nebudem, je to predsa moje súkromie a vesmírny domov :) a cítila som, že tu čerpám silu pre život, tu som skutočná a plne realizovaná bytosť vo svojej celistvosti. Tu nachádzam všetky odpovede na moje otázky, pretože moja duša na tejto planéte žije samu seba, v úplnej pravde. Čo už nie je také jednoduché na iných miestach vo vesmíre. Tobôž na Zemi.

(Obraz našej materskej planéty, ktorý ako ľudské bytosti dokážeme vnímať a vidieť, je prispôsobený nášmu ľudskému vnímaniu a symbolickému jazyku. Je taký, aké sú naše možnosti vnímania.)

Tak som pochopila, že prísť na Zem s určitým poslaním, neznamená, že mi druhí musia rozumieť. Stačí ak s láskou vyžarujeme naše poslanie. Hodnotu, ktorú sme sa rozhodli priniesť na túto Zem. Stačí ju žiť, žiť svoje poslanie a prispôsobiť to podmienkam na Zemi. Nie je nutné vysvetľovať vyššie vesmírne pravdy, dôležité je ich preniesť do jednoduchých každodenných činov.

A hlavne žiariť zo seba svoje poslanie. A to sa deje vtedy, keď sme dokonale spojení so svojou dušou, zmierení s tým, kým sme a prečo sme tu a zmierení so svetom, ktorí je úplne iný ako by sme chceli.

Meditácia

Uvoľníme sa a dáme sa do pohodlnej polohy.

Pokojne dýchame a relaxujeme.

Cítime lásku ku svojej pravej domovine, miestu, kde sme pravdiví a úplní.

Predstavujeme si ako letíme vesmírom a vznášame sa v tichu indigovej tmy a svietiacich hviezd.

Počkáme, až k nám príde vízia našej materskej planéty, ktorá nás kontaktuje cez naše srdce a teplý pocit v tele, ktorý sa bude šíriť od srdca a brucha do celého tela.

Necháme plynúť naše predstavy a vízie a necháme sa vyživiť tým, čo príde.

Každého čaká jeho vlastná domovina a s ňou spojené správy pre dušu a poslanie tu na Zemi.

Pri tejto meditácii sa môžu objaviť i vízie minulých životov či paralelné životy na iných planétach. Ak je to tak, má to svoj význam, prečo nám to naša duša ukázala. Nechajme sa ňou viesť.

Meditáciu je dobré opakovať vždy, keď sa potrebujeme spojiť so svojou dušou a nájsť odpovede na otázky o našom živote tu na Zemi.