Stáť si za Sebou

"Ak pevne stojíme sami za sebou, nemáme pochybnosti a nepotrebujeme súhlas a pochvalu od druhých, je to veľmi oslobodzujúce. Je to prejav dospelosti."

Stáť si za sebou, najmä pre ženy, stáť si sama za sebou, nie je vždy samozrejmé. Nestojíme si samé za sebou, za svojim telom, pri posudzovaní svojho tela a jeho tvaru, výberu povolania, záľub, niekedy dokonca i priateľov a partnera. Stáť si sama za sebou znamená byť pravdivá sama k sebe i k svetu naokolo. Nebáť sa prejaviť svoje túžby a žiť ich. V akejkoľvek oblasti života, či je to výber oblečenia, stravy, záľub, spôsobu žitia, míňania peňazí, partnerského života, ľudí, s ktorými trávime čas a predovšetkým najdôležitejší výber, výber tej správnej cesty, ktorá nás skutočne teší. Každý máme nejakú oblasť života, kde si za sebou nestojíme tak, ako by sme mali. Kde sami sebe podhodnocujeme a neveríme si. Kde chceme uistenie od druhých, že sme správni, že nás majú radi. 


Obrad pre posiľnenie schopnosti 

"Stáť si za Sebou"


Vytvoríme živlový kruh z nasledujúcich 3x3 predmetov, pričom ich rozmiestnime tak, aby sa striedali, čím vznikne kruh z troch živlových trojuholníkov. 

Potrebujeme:

3 stojany so zapálenými vonnými tyčinkami alebo 3 kadidelnice, ktoré predstavujú plynné skupenstvo

3 nádoby s vodou (napr. kompótové misky, kalichy...), ktoré predstavujú tekuté skupenstvo 

3 kamene (polodrahokamy, štrkové...) alebo 3 nádoby so zemou, pieskom, ktoré predstavujú pevné skupenstvo

Oheň je nespútateľný a predstavuje tanec vzduchu, vody a ohňa. Tým, že sa postavíme do stredu živlového kruhu, sa stávame plameňom my sami.  Otočíme sa tvárou na severovýchod a vyriekneme:


"Pevne stojím sama za sebou v plameni lásky"

(môžete pridať vety ako "Pevne stojím za svojimi myšlienkami, pocitmi, telom, rozhodnutím, konaním v plameni lásky...) závisí to od toho, čo chcete u seba posiľniť.


Následne, to isté vyriekneme na každú z 8 svetových strán , postupujeme ďalej na východ, juhovýchod, juh, juhozápad, západ, severozápad, až na sever, kde sa nakoniec po zariekavaní poďakujeme a vystúpime z kruhu. Môžeme sa posadiť ku kruhu a v tichosti rozjímať a čakať, kým vonné tyčinky, kadidelnice dohoria.