Strážkyne a Strážcovia kryštálov

Niektoré ženy a muži sú strážcami kryštálov hlboko uložených pod zemským povrchom.

Nejedná sa o hmatateľné kryštály, ale o vibračné kryštály, ktoré sú oveľa väčšie ako tie, ktoré môžeme bežne kúpiť v obchodoch. Avšak tieto vysoko vibračné kryštály slúžia ako vibračná predloha pre vznik pozemských kryštálov v našom hmatateľnom svete. Ako hore, tak i dole.

Tieto vysoko vibračné kryštály sú súčasťou veľkej zemskej kryštalickej mriežky, ktorou tečú vysoko vibračné energie, takzvané i dračie žily - živlové sily. Jedná sa o kryštalickú sieť životnej sily Zeme, teda o určitú úroveň energií Zeme, ktorá je prepojená s celým životom na Zemi i s nami na vedomej či nevedomej úrovni.

Strážcovia kryštálov, ženy a muži, sú ľudia, ktorí sa zvyčajne už rodia s týmto prepojením na určitý pozemský kryštál. Ku vedomému spojeniu môže dôjsť počas života na určitej úrovni rozvoja a prebratia zodpovednosti za svoj život a svoje poslanie. Tieto ženy a muži sú priťahovaní k určitému miestu, priestoru na Zemi, kde daný kryštál pôsobí cez vibrácie zo svojich hĺbok a má chrániť daný priestor. Aktivácia tohoto kryštálu začína vtedy, keď sa prepojí so svojou strážkyňou, strážcom a títo ľudia slúžia ako spojovatelia medzi vesmírnymi energiami a Zemou. Čím sa vytvára veľký prúd svetla a jednoty medzi jednotlivými svetmi, vrstvami reality a vibračnými rovinami.

Niektorí ľudia sa spájajú s rôznymi kryštálmi na rôznych miestach Zeme a vylaďujú polia medzi vesmírom, ľudským svetom a zemskou kryštalickou mriežkou. Títo ľudia sa môžu nazývať vylaďovači kryštálov. Často sú to veľmi citliví ľudia s otvoreným srdcom a milovníci prírody a sveta polodrahokamov. Často spoločne môžu liečiť miesta Zeme a vylaďovať vibračné polia. To je práca pre nás všetkých. Avšak skutoční strážcovia kryštálov sú zvyčajne silne pripútaní k určitému miestu a dlho nemusia vedieť prečo, ale cítia, že je to ich miesto, kde majú zotrvať a žiť.

Títo strážcovia kryštálov majú úlohu v určitom mieste Zeme, kde sa cítia byť priťahovaní alebo kde cítia, že majú žiť a pôsobiť. Môže to byť i nevysvetliteľný pocit, že tu mám byť, i keď by sa mi možno inde darilo lepšie, napr. v zmysle práce a možností. Títo ľudia netúžia cestovať. Zvyčajne vôbec. Vôbec nepotrebujú cestovať do iných krajín, chodiť na dovolenky. Cítia, že každý večer majú prespať doma. Na tom istom mieste. Nie sú to rodení cestovatelia, dobrodruhovia, ale cítia, že ich sila spočíva v pôsobení z jedného miesta, kde majú vytvárať silný pilier, spojovací prúd svetla medzi kryštalickou mriežkou Zeme a vesmírom. Oni sú tým kanálom, cestou a vodičom pre spojenie týchto energií. Tým chránia dané miesto Zeme, stabilizujú kryštalickú mriežku Zeme a umožňujú príchodu nových vesmírnych energií na Zem a sú veľkým pilierom svetla.

Strážkyne a strážcovia kryštálov sú ľudia s rôznym poslaním vo vonkajšom svete a môžu sa venovať rôznym činnostiam a prácam počas dňa. Ich prepojenie s ich kryštálom, je na vibračnej úrovni a z tejto úrovne pôsobia i vo svojom okolí. Je to veľmi súkromná a intímna duchovná záležitosť. Nikto okrem nich o nej nemusí vedieť. Sila strážkyň a strážcov kryštálov spočíva v uvedomení si spojenia s kryštálom. Často ho uvidia vo vízii a pocítia, s akým typom energie sú spojení a čo majú cez toto spojenie prinášať na Zem. Až prebudením do svojho "kryštálového" poslania, títo strážcovia pochopia veľa iných súvislostí, ale je to len ďalší krok na ceste. Cesta je pred tým i po tom. Cesta pokračuje. Prebudenie sa do vedomie strážkyne či strážcu kryštálu je určitý bod na vedomej ceste životom strážcov kryštálov.

Počas života môžu strážcovia kryštálov i zmeniť miesto svojho života a bydlisko, ale zvyčajne je to spojené i s inými veľkými duchovnými zmenami a zároveň to súvisí s ukončením práce s určitým kryštálom a možno so začatím práce s iným kryštálom, alebo s úplne novým poslaním v živote. Ale to sa môže prípad od prípadu meniť. Tí najväčší strážcovia kryštálov sú zvyčajne ľudia, ktorí vedie, kde je ich miesto a tam sa narodia, prežijú celý svoj život bez väčšieho cestovania a tam i zomrú. Môžu vyznávať filozofiu - Kam ma posadili, tam budem rásť

Nie všetci ľudia majú tak hlboké spojenie s pozemskými kryštálmi, pretože každý z nás má iné úlohy a iné výzvy, ktoré sú vhodné pre neho a jeho pocit lásky a šťastia v živote.