Tajomstvo starých spisov

Veľa ľudí vzrušuje tajomstvo starých kníh o duchovných praktikách, okultných technikách a čaro spisov starých niekoľko storočí. Zhodou okolností som sa pred mnohými rokmi stala majiteľkou niekoľkých starých kníh, ktoré kedysi vychádzali v Prahe v medzivojnovom období. Píše sa v nich o okultizme, praktickej mágii, postupy a návody, tajomné pentagramy a obrazce na zariekavanie, náuka o hypnóze, čítanie z ruky a iné... Mnohé z nich sú preložené stredoveké texty a mnohé pojednávajú o vtedajších vedomostiach ezoteriky. Je skutočne zaujímavé ich čítať a pochopiť zmýšľanie ľudí stredoveku a začiatkom dvadsiateho storočia, kedy sa okulitizmus a duchovno stalo v určitých kruhoch priam moderným.

Jedno však viem. Trochu ma sklamali. Asi je to i tým, že očakávame, že z takej starej knihy určite vyskočí minimálne päť duchov a zjaví sa nám i nemožné. Tieto knihy v základe sú plné použiteľných faktov a overených duchovných praktík, ale tiež sú do istej miery naivné vo vzťahu k súčasnosti a silne poverčivé. Sú písané mužmi a preto sú to knihy plné komplikovaných postupov, ale často bez cítenia a prežívania hlbokej pravdy. V toľkej ceremoniálnej nádhere akosi uniká podstata.

Najväčšie databanky skutočného poznania boli upálené na hraniciach, vyzabíjané a umučené k smrti. Rovnako ako starobylé národy a hnutia, ktoré niesli duchovné bohatstvo. 

Kruté prenasledovanie múdrych žien, pôrodných babíc a liečiteliek začalo v čase, kedy bolo treba zväčšiť populáciu, ktorá by mohla obsadiť nový svet, Ameriku. Bolo treba vyzabíjať veľa žien, ktoré poznali tajomstvo neplodných dní a prírodných potratov, aby sa ženské telo zneužilo na rodenie generácie kolonizátorov. A i preto vznikli "zlé" čarodejnice, ktoré kazili plány svetskej moci a cirkevnej pažravosti po nových ovečkách.

 A opäť k téme. Som vďačná za tieto knihy so žltými stránkami, ktoré budú mať o pár rokov storočnicu. Ale budem úprimná. Dnešné knihy modernej psychológie, duchovného hnutia, ezoteriky sú oveľa ďalej. Dokonca tak ďaleko, akoby preskočili vývoj o celých 1000 rokov. Určite nie všetky, ale všetky kľúčové určite áno. Sú to knihy novej doby, nového tisícročia. Spájajú oveľa viac jang s jinom ako tomu bolo kedysi. Vyrástli  síce na minulosti, ale mám pocit, že na oveľa dávnejšej ako tej, ktorú poznáme a historicky pamätáme. Otvára sa nám databanka poznania, aké tu doteraz nebolo.

Metódy a techniky ako rodinné konštelácie, liečenie emočných rán, práca s telom a podobne, smery a posuny v stravovaní, a tak by som mohla pokračovať do každej oblasti života, pretože všade dýchol duch novej doby. Sú tak hlboko liečivé a dostupné. Môžeme sa učiť sami, navštíviť skupinový seminár či konzultanta. Najradšej mám tú prvú možnosť. V skutku žijeme v čarovnej dobe. I keď sa nám to nezdá. Svet však nikdy nebol úplne dokonalý, neromantizujme si minulosť a neuctievajme niečo, čo si nepamätáme. Žime tu a teraz mágiu života, ktorá je všadeprítomná.

Preto nemusíme plakať  za zhoretými knižnicami a stratenými pokladmi. Všetko si nosíme v kostiach a v krvi, v génoch a všetko je zapísané vo vesmírnej knižnici, kde máme všetci rovnaký prístup. 

Ale vstup je povolený iba cez sebapoznanie. To je to tajomstvo. Krásne však?