"Tajuplná žena"


Duchovný smer pre ženy"Tajuplná žena" je tajuplný spôsob, ktorým môžu ženy prežívať spojenie s božským princípom, so všeobjímajúcou láskou a s tou najväčšou silou, ktorá je všetkým a všetko stvorila.

Mystická z gréčtiny Tajuplná... A tak Tajuplná žena znamená Mystická žena

- žena, ktorá je v spojení s tajomnou silou, ktorá je zdrojom všetkého -

tajuplná - plná tajomstiev - plná mystiky

tajuplná - taj - Úplná

"Žena je úplná, ak je tajuplná"

"Žena je tajuplná, ak je úplná"

Opúšťajúc staré a naučené cesty k duchovnosti, som začala objavovať vlastné cesty a pri túžbe nájsť priame spojenie s abstraktnou podstatou všetkého, som rozvinula svoj vlastný vzťah ku tajuplnej sile, ktorá presahuje všetko.


Prišla ku mne "Viera v cnosti"

...ako základ vzťahovania sa k tomu božskému. Ak je láska všetko, jej prejavy sú cnosti, sú to dary a hodnoty, ktoré sa nesú našim životom.

Cnosti nesú mnohé mená Lásky, ktorá stojí za všetkým:

- ...odovzdanosť, neha, pravda, odvaha, úprimnosť, rozhodnosť, poznanie, sila... -

Priamo sa obracať na tieto hodnoty - cnosti, je ako sa kedysi obracať na božstvá v ľudskej podobe či inej personifikovanej podobe, ktoré predstavovali tieto večné hodnoty Lásky. Dnes sa môžeme oveľa viac ponoriť do podstaty bez hľadania konkrétnej podoby božstva. I keď v mnohých prípadoch je práca s bohyňami a archetypmi stále prospešná, i ony predstavujú iba personifikovanú podobu vyšších a večných hodnôt - cností.

Očistená viera od personifikácie sa stáva čistejším a hlbším spôsobom na spojenie sa so všeobjímajúcou Láskou.

"Tajuplná žena" je duchovný smer, ktorý je zlúčiteľný s akýmkoľvek iným duchovným smerom, pretože ho presahuje a zároveň sa spája so všetkými duchovnými smermi v hlbokej podstate. "Tajuplná žena" je metaforická názov pre hlboký duchovný smer, ktorý stojí na jednoduchých základoch, ktoré sa opierajú o prirodzene ženské prežívanie duchovna.

Princípy ženského prežívania duchovna:

Vnímanie

"Žena vníma vlnenie života v sebe i vo svojom okolí"

Cítenie

"Žena cíti a preto vie"

Ladenie

"Žena vylaďuje silu v sebe i okolo seba"Je to neuchopiteľné  a asi i neopísateľné, napriek tomu verím, že niektoré z vás nájdete a zacítite v mojich slovách to, čo vás privedie k vášmu vlastnému nekonečnu.

Vnímajte to prosím ako inšpiráciu a výpoveď jednej ženy. Nie som znalá všetkého, ale túžim byť viac znalá vlastných hlbokých možností. Píšem to najmä pre seba, pretože mi to pomáha cítiť a prežívať moju dušu.


ty a nekonečno

Zároveň rada odovzdám svoj duchovný smer ako kotvu pre iné ženy, ktoré sa v mojich slovách nájdu a zacítia, že ich cesta je v niečom podobná.

S láskou Ivana


Ako žijem "Tajuplnú ženu", návod...

Čo znamená byť tajuplnou ženou v bežnom dni

Cítim v sebe všetko, čo sa deje vo mne i okolo mňa. Dobré i to zlé. Svoje vnútorné vlnobitie vyrovnávam spôsobom, ktorý umožňuje prísť väčšej vlne, ktorá presiahne to všetko ostatné.

Ak cítim práve strach a stres, pretože som napr. v napätej situácii, ktorá neviem ako dopadne, môžem dovoliť nechať k sebe prísť vlnu Lásky, alebo akúkoľvek inú vlnu, cnosť - hodnotu, ktorú práve potrebujem a s ktorou cítim hlboké spojenie. Privolávanie si týchto vĺn, cností, hodnôt prebieha citom a uvoľnením. Otvorením sa a dovolením, aby mohli vstúpiť do môjho sveta tak, aby som ich mohla cítiť.

Dôležité je povedať, že sa nejedná o potláčanie toho, čo už je. V nás či okolo nás. Táto liečivá vlna prichádza sama do tohto priestoru, aby ho vyladila, ale nie aby potlačila či zaplavila iné vlny a prebiehajúce procesy. Nie je to buď alebo. Je to rozšírenie vedomia.

"Toto je prirodzený rozšírený stav vedomie ženy"

Takto rozšírené vedomie a vnímanie skutočnosti prináša možnosť sa zamerať na to, čo práve potrebujeme bez toho, aby sme bojovali s tým, čo už je a súdili to.

Hlavná Zásada tejto metódy je, že sa nejedná o predstavivosť, vizualizáciu či mentálne odbočky. Tieto techniky sú v poriadku, ak nám pomáhajú sa naladiť na správnu vlnu, ale nie sú zdrojom sily. Často nás tieto techniky môžu urobiť necitlivými voči tomu všetkému, čo sa deje. Akoby nás skameneli do nejakej pózy. Na blogu ponúkam veľa týchto techník, slúžia však na upokojenie a vyčistenie našej mentálnej energie, teda mysli, ktorá sa má tak pripraviť na niečo väčšie, niečo, čo ju presahuje.

Na Vlnu Lásky.

Takže ako? Áno, je to iba o vnímaní, cítení a následnom ladení. Je to tak jemný proces, že sa dá len ťažko opísať slovami.

Túto metódu môžeme začleniť do svojho života kedykoľvek, i v dlhokánskom rade v obchode, i pri hádke s našimi blízkymi, pričom sa nebudeme snažiť násilne zmeniť sami seba podľa tejto vlny (či druhých), iba jej umožníme byť tam tiež. Byť tam ako svedok toho všetkého, byť tam navyše a zároveň byť tou najdôležitejšou súčasťou nášho bytia. Je to tak nenásilné, nie je to o presadzovaní si svojho zámeru v danom energetickom poli, ale práve naopak, my to pole iba rozširujeme o danú kvalitu lásky, ktorá sa ponúka ako možnosť nám i nášmu okoliu. To je skutočná sloboda bytia a sloboda lásky. Nemanipulovať, ale dať možnosti.

Počas bežného dňa môže táto metóda byť okamihom nadýchnutia a vydýchnutia sa do danej kvality bytia. Je len na nás, čo dané slová pre nás predstavujú. Niekedy potrebujeme povedať sami sebe pokoj, niekedy odovzdanosť, niekedy uvoľnenosť..., ale vždy ide o to, aby to dané slovo v nás vyvolávalo spojenie. Spojenie s hlbším princípom bytia. To správne slovo k nám príde samé, pretože pri tom správnom slove pocítime uvoľnenie a dôveru.

Prečo slová? Slovo je v tomto prípade iba kľúč k niečomu väčšiemu. Vždy sa jedná o abstraktné slovo vyjadrujúce abstraktnú kvalitu, hodnotu, cnosť Lásky. Slovo je zámer, ktorý uchopí našu myseľ, ktorá to bude vnímať ako povel na otvorenie sa vlne Lásky. Časom sa to bude zlepšovať. Je dobré, ak túto metódu využívame v malých okamihoch každodenného života, pretože sa nám tak dostane časom doslova pod kožu a hlavne si na ňu a jej priaznivý účinok nesmierne zvykneme. Je to ako balzam na dušu, ktorý je v tomto systémovom svete ako soľ nad zlato.

Vlna má dojazd.

Zdá sa nám, že chvíľu sme také a o chvíľu onaké. To sa určite týka našich myšlienok, pocitov, nálad..., ale vlna, o ktorej hovorím, je niečo za tým. Rozširuje naše vnímanie života. A tak, keď príde na naše zavolanie, doznieva v nás a niekedy stačí iba vedome dýchať a naciťovať sa na tú vlnu, aby pretrvala. Vlna prináša náboj, ktorý postupne slabne alebo si ho pozornosťou na cítenie udržujeme. Kedykoľvek môžeme privolať ďalšiu vlnu a náboj, ale iba ak nepotláčame naše negatívne myšlienky, pocity a prežívanie prítomnosti, ktoré v nás práve je. Tá vlna nebojuje, ona je niečo navyše, čo prichádza a môže ladiť. Akonáhle by sme do toho vložili tlak, všetko to spadne a ostane iba únava a frustrácia.

Je to veľmi ženský spôsob bytia a vyžaduje ochotu cítiť viac ako predtým a zároveň cítiť v jednej chvíli viacero prúdov a nebojovať s tým, ale prijať to. A nesnažiť sa jeden prúd oslabiť na úkor druhého. Stačí sa zamerať na vlnu Lásky - cnosti, hodnoty, ktorú sme si zvolili v podobe kľúčového slova a dýchaním rozšíriť svoje pole.

Dýchanie je esenciálna súčasť tejto metódy, i keď to správne dýchanie prebieha nevedome a prirodzene, je dobré vedieť, že ak dýchame v napätí, brzdí to celý proces. Takže môžeme si pomôcť vedomou "kontrolou" dýchania, uvedomiť si ako dýchame a zmeniť to.

Zdá sa mi, že môj popis sa blíži ku dnes už tak známemu kvantovaniu, o ktorom síce nemám veľa znalostí, ale tiež sa tam používa slovo vlna, ktoré ku mne spontánne prišlo pri písaní tohto textu. Moju metódu vnímam ako žitie na prirodzenej ženskej vlne. Vlastne to ani nie je metóda, je to naša prirodzenosť bytia, ku ktorej sa môžeme vrátiť.

"Byť v súlade s jednotou"