Tieň, ktorý nás brzdí v ženskej sebarealizácii

Je veľa tieňov, ktoré nás môžu brzdiť v našom šťastí a veľa osudov a ciest, ale dnes chcem písať o jednom konkrétnom tieni mnohých žien, ktoré majú problém sa sebarealizovať a vstúpiť do sveta samé za seba a ustáť to. Jednou z príčin môže byť i vzťah k otcovi, lepšie povedané neodpustenie a odmietanie mužskej energie. Samozrejme viacmenej na podvedomej úrovni a o to viac vzniká nedorozumení v našom živote i v nás samotných.

Ak v sebe držíme odpor voči svojmu otcovi, ak ho odmietame pre rôzne dôvody, alebo dokonca máme z neho strach, môže vzniknúť priškrtenie sila jang do nášho života. Náš vnútorný animus, vnútorný muž, ktorý je sýtený otcovskou energiou, láskou, ostáva hladný a slabne.

Najprv to môže však vyzerať úplne naopak. Sme v mužskej energii, všetko samé zvládame, sme hrdinkami a všetci chlapi sú neschopní. Vždy si musíme poradiť samé. To nás môže doviesť až ku zrúteniu energie, ktorá sa úplne vyčerpá a môže to dôjsť až ku strate zdravia. Ak sa z toho ponaučíme, začína ďalšia fáza cesty.

Prijatie ženskosti, vstúpenie do ženskej polarity a zrodenie bohyne v nás. Sme ženami vedomejším spôsobom a túžime po tom pravom mužovi. Po veľkom ochrancovi. Na tom nie je nič zlé, ak sa z toho nestáva závislosť a ak sa nebojíme toho, že by sme ho v živote nestretli a ostali samé. Tu môžeme padať do roviny slabej a bezradnej ženy, ktorej dochádza nádej a upadá do ešte väčšej frustrácie. A nikto jej nepomáha.

Vtedy, ak sme na správnej ceste, začneme hľadať cesty k svojmu šťastiu cez rôzne činnosti, záľuby, poslanie, vášeň, ktorá já pre nás tá pravá a bez ktorej nevieme už žiť. Nakoniec pochopíme, že už muža nepotrebujeme, pretože i keď nás muži stále priťahujú, už nie sú základom nášho vnútorného šťastia. Začneme veľmi túžiť byť plne sebarealizované. A môže sa nám v tom dariť. Ak...

A tu sa môže objaviť starý tieň. Nedoliečený vzťah k otcovi. Odpustenie, ktoré neprebehlo, bloky, ktoré sú stále prítomné. Práve toto môže brzdiť nášho vnútorného anima, našu vnútornú mužskú silu, silu jang, ktorá nám pomáha sa presadiť. Zdravým spôsobom. Nie ako ženy, ktoré sa správajú ako muži, ale ako ženy, ktoré sú ženy a nechávajú sa viesť svojou skutočnou vnútornou silou. Nie sme  viac vláčené vnútorným jangom ako v minulosti, keď sme sa snažili napodobniť mužov. Ale naopak, sme silné v ženskosti, kedy je náš vnútorný jang v službách pravej sile ženskosti. V jemnosti je sila a prichádzajú zázraky...

Z mojej vlastnej skúsenosti viem, aké je veľmi liečivé odpustiť otcovi. Rodičom. Odpustiť komukoľvek. Najmä ak sa jedná o muža a máme zároveň problém s vlastnou sebarealizáciou. V ťažkých chvíľach voláme o pomoc nebesia a oni nič. Jednoducho nič. Sme už v ženskej rovine, chceme byť ženské a jinové a nevieme si poradiť. Nevieme sa presadiť. Cítime sa stratené, alebo sa bojíme postaviť za seba a za to, čo chceme. Veľké odpustenie môže pootočiť priškrteným kohútikom životnej sily, ktorá bola v našom podvedomí odmietaná práve preto, že bola spájaná s mužskou energiou. A zrazu k nám prichádza veľká vnútorná sila i božská pomoc. Osudové náhody, tí správni ľudia a tá správna pomoc.

Zrazu vieme, na ktoré dvere zaklopať.

Mne sa stalo, že práve po takomto odpustení otcovi som pocítila veľkú pomoc božských bytostí mužskej energie. Prišiel ku mne vo vízii Saint Germain, mala som i víziu svojho vnútorného anima, ktorý sa mi zjavil ako krásny mladý muž, indián, s perami na hlave, ktorý hral na píšťalu. Zrazu som cítila ako pri mne stojí mužská božská opora. Ako sily jangu a boha stoja pri mne. A že sa môžem o ne oprieť. Najprv som si vyliečila vzťah k svojej ženskej časti, k bohyni a to mi dávalo veľa sily a inšpirácie, veľa tvorivosti, ale žiadne konkrétne kroky ako kráčať s týmto poslaním do sveta. Až prijatím božskej mužskej sily, som objavila oveľa viac pomoci a sily.

Každá žena má svoj príbeh s rôznymi zákrutami a postupnosťou. No odpustenie je tým najsilnejším liekom, ktorý môžeme sebe poskytnúť. A nezabúdajme, že sebarealizácia môže u každej ženy vyzerať inak. Medzi pólami rodina a kariéra je nekonečne veľa odtieňov.