Totemové zvieratá našich živlov, čakier a iných vrstiev duše

Často sa hovorí o našom osobnom toteme, zvierati, ktoré je našim hlavným totemom na celý život. Veľa ľudí túži poznať toto svoje zviera a mnohí bývajú zmätení práve tým, že ich priťahuje viacero zvierat a zároveň im i do života postupne vstupujú rôzne totemy zvierat tak ako plynie čas a prichádzajú rôzne skúšky a zmeny. Nemyslím si, že niekto môže jednoznačne tvrdiť ako to je. Každý má svoju vlastnú duchovnú skúsenosť a i tá sa môže neustále vyvíjať.

Zo svojej skúsenosti môžem potvrdiť totemy zvierat ako sprievodcov určitými etapami môjho života. Boli to zvieratá, ktoré niesli v sebe to, čo som mala v sebe rozvinúť, čo som v sebe mala, ale nevidela som to alebo to boli zvieratá, ktoré ma jednoducho spájala s určitými mojimi vlastnosťami a typickými črtami.

Objavila som to jedno vyvolené, pravé, jediné totemové zviera?

Zatiaľ nie. I keď ku mne prišlo jedno zviera, ktoré sa dotklo mňa samotnej tak hlboko ako zatiaľ žiadne iné. A prišlo ku mne samé a to je to, čo je skutočne výnimočné. Prišli sny a vízie, dokonca i liečenie. A to si cením najviac. Ak ku mne príde niečo samé od seba, dobrovoľne. To je skutočný dar.

Dokonca ku mne prišla i vízia mojich čakrových zvierat a to ma skutočne prekvapilo. Jednalo sa o určité obdobie, kedy sa mi totemové zvieratá postupne odhaľovali, keď som sa naladila na jednotlivú čakru. Začalo to prvou čakrou. Veľmi ma potešilo, keď som o čakrových zvieratách čítala v knihe Duše zvířat - Jeanne Ruland. Niekto prešiel tou istou skúsenosťou ako ja. Skúsenosťou, ktorá ku mne prišla sama bez toho, aby som o nej niekedy predtým počula. Čakrové zvieratá sú moji spoločníci, s ktorými pracujem, keď cítim potrebu dať do poriadku určitú oblasť tela či emočného života. Čakrové zvieratá vnímam ako symboly mojej životnej sily v tej ktorej čakre. Takto je pre mňa môj čakrový systém oveľa čitateľnejší.

Živlové zvieratá sú tiež veľmi silným konceptom, ktorý nás môže vyživovať a chrániť na prapôvodnej úrovni životnej prasily. Tanec živlov je život sám a my sme tiež súhrn živlov a ich premien. Živlové zvieratá sa mi zatiaľ neodhalili, ale veľmi ma láka táto cesta a určite pre ňu vytvorím miesto vo svojom živote.

Živlové zviera - ochranné zviera nášho vnútorného ohňa, zeme, vody a vzduchu

Kto sa zaoberá tradičnou čínskou medicínou alebo filozofiou východu, môže pokojne vnímať živlové zvieratá podľa piatich elementov - drevo - oheň - zem - kov - voda.

Zviera nášho Jin a Jang. Tento koncept vychádza z mojej osobnej skúsenosti. Najprv som si neuvedomila, že som objavila svoje jinové zviera, ale až keď sa mi zjavilo moje jangové zviera, všetko do seba zapadlo. Jinové zviera vnímam ako ženský jin Duše a jangové zviera vnímam ako môj ženský jang Duše. Zjednodušene by sa mohlo povedať zviera mojej ženskej stránky a zviera mojej mužskej stránky, ale ženy sú ženy a muži sú muži. I muži môžu byť pasívnejší a ženy môžu byť aktívnejšie. Ale stále sú to ženy alebo muži.

Moje jinové zviera prišlo ku mne samé a liečilo ma. Moje jangové zviera som si jednoducho uvedomila, keď som ho bližšie skúmala. Priťahovalo ma, ale myslela som si, že predsa nemôžem mať toto zviera ako totem. Bolo silné a charizmatické. Ale potom som si uvedomila veľa súvislostí i z dávnej minulosti a sedelo to.

Moje jinové zviera je veľmi spojené s mojim ženským telom. Akoby sme boli jedno telo. Dáva mi silu byť tou, ktorou som a byť plne prítomná v tele a spokojná. Moje jangové zviera vnímam ako prejav mojej aktívnej sily, ktorú môžem prejaviť navonok v činoch. Nestotožňujem sa s jangovým zvieraťom na úrovni tela, ale na úrovni ohnivejších kvalít a činov. 

Tieto dve zvieratá si môžeme predstaviť ako dvoch ochrancov, ktorí pri nás stoja, z každej strany jedno. Jinové zviera nám dáva stabilitu a hodnoty a jangové zviera silu konať a meniť. Nádherne sa dopĺňajú. Vždy sa jedná o dvojicu, ktorá je zdanlivo nespojiteľná, ale v konečnom dôsledku vytvárajú tieto dve zvieratá harmóniu.

Rovnako môžeme vnímať i totemové zviera nášho vnútorného dieťaťa, teda tej časti našej duše, ktorá je nevinná, hravá a prirodzene radostná. Zároveň tiež zraniteľná a naivná. S rajským pohľadom na svet, ktorý je ešte neskalený zlými skúsenosťami. Takéto zviera môže byť v podobe mláďaťa. Ak sme prešli v detstve nejakým zranením, ktoré nám uzamklo prístup k časti našej duše, môže to byť zobrazené cez totemové zviera našej zranenej časti detskej duše. Dá sa na to nazerať cez rôzne vrstvy a pohľady.

- Totem nášho svetla a tieňu -

Totemové zviera našej shadowwork - tieňovej práce, nášho tieňu a toho, čoho sa v sebe bojíme najviac a zároveň to odmietame. Takéto zviera k nám nepríde iba tak. Objavíme ho až vtedy, keď sme ochotní byť tak sami, až uvidíme náš tieň, pretože sa už niet kam skryť a neodmietneme ho. Sme tam len my a naše podstaty. Tento spojenec tieňu nám dáva tú najväčšiu silu vyjsť z tieňu silnejšími ak nie najsilnejšími, akými sme doposiaľ boli.

Totemové zviera nášho svetla je zvyčajne ľahšie objaviť, ale jeho plný potenciál je možné rozvinúť až po prijatí tieňového zvieraťa a až po zvládnutí skúšok tieňa. Svetlo vždy vrhá tieň, ale ak sa nechceme dať pohltiť týmto tieňom, sami sa ním musíme stať. Naučiť sa balansovať medzi svetlom a tieňom tak, aby sme nestratili spojenie ani s jedným.

Totemové zvieratá nás môžu spájať s mnohými a mnohými vrstvami našej Duše, nášho charakteru, vlastností, schopností, úloh v živote či posolstiev z minulých životov. Dokonca môžeme mať svoje pomocné totemové zviera i na bežné činnosti dňa, ktorým sa venujeme. Napríklad totemové zviera varenia, ktoré nás vedie pri varení. Netreba však zabúdať, že u totemu zvieraťa sa vždy jedná o určité sily, ktoré máme s daným zvieraťom spoločné a preto sa nám tieto sily zobrazujú ako dané zviera. Sme istým spôsobom spojenci s podobnou vibráciou.

Totemové zviera žije vo svojej prirodzenosti a prejavuje sa prirodzene, zatiaľ čo my ľudia sme deformovaní a nie sme úplne vo svojej prirodzenosti. Prirodzenosť je najväčší dar, ktorý nám totemové zvieratá prinášajú.

Totemové zvieratá našich nerestí. Áno i také sú. Napríklad pokiaľ v sebe prechovávame hnev, ktorý vyjadrujeme určitým spôsobom, napr. ako had, ktorý sa plíži a v mžiku sekundy uhryzne, i to nás môže spájať s negatívnou stránkou totemu hada a had sa stáva našim spoločníkom, pokiaľ sa nenaučíme narábať s hnevom inak. Na jednej strane môžeme hnev premeniť na liečenie a ostať stále v sile hada, alebo od nás sila hada odíde úplne a naučíme sa prejavovať hnev zdravým spôsobom, ktorý nás už ale spája úplne s iným zvieraťom. Niekedy i naše osobné totemy naberajú tienistý charakter a je na nás nájsť správny spôsob narábania s danou silou, alebo je určité zviera s nami spojené iba cez jeho tienistú stránku a keď sa jej zbavíme, odíde i to zviera.

Zvieratá majú svoje svetlé i tienisté stránky a žiadne, opakujem žiadne zviera, nie je iba dobré či iba zlé. To sú len naše ľudské predstavy o tom, čo je dobré a čo zlé. "Otravná" mucha môže byť i veľkým pomocníkom, ktorý nás núti prestať robiť to, čo nie je v súlade s tým, čo by sme mali skutočne robiť. "Vznešená" labuť nás môže upozorňovať na rezervovanosť a chlad, ktorým si držíme odstup od druhých ľudí akoby sme boli niečo viac a i...

Posolstvo, ktoré nám zviera prináša je vždy iné ako posolstvo pre iného človeka od toho istého zvieraťa. Rovnako jedno a to isté zviera nám môže priniesť odlišné posolstvo v rôznej etape či situácii života. Ak sme pozorní a úprimní, pravda nás neminie. Najdôležitejšie je nechať sa viesť srdcom, vnútorným hlasom a zvieratá, ktoré k nám majú prísť, si k nám cestu nájdu. Nie je dôležité čo sa kde píše, ale čo zažívame na tej najhlbšej úrovni nás samotných.