Trio pravdy - výklad kariet - návod

Tento typ výkladu kariet z Tarotu je veľmi praktický a objasňujúci viacej rovín. Od hlbšieho zmyslu toho, čo sa nám deje cez odporúčaný postoj, ktorý môžeme zaujať, až po nástroje a činy, ktoré je najlepšie vykonať.

Pred výkladom je nutné karty rozdeliť na tri balíčky:

22 kariet veľkej arkány

16 dvorných kariet

40 kariet malej arkány

Z každého balíčku kariet ťaháme jednu kartu, pričom začíname veľkou arkánou, nasleduje dvorná karta a nakoniec karta malej arkány.

Karta veľkej arkány

Objasňuje hlbší zmysel celého diania. Skúšku a čo máme pochopiť, čomu sa máme naučiť, aká je naša výzva a aká karta/múdrosť života sa nám snaží práve niečo odovzdať.

Dvorná karta

Nám ukazuje, aký je najlepší postoj a stanovisko, ktoré môžeme v danej situácii zaujať. Ako sa postaviť zoči voči tomu, čo sa deje a akú rolu či vnútorné naladenie je dobré v danej chvíli. Môže nám vyjsť karta mužská či ženská a nezáleží na tom, akého sme pohlavia. Je to iba správa, že máme využiť mužskú jang či ženskú jin silu v sebe, ale ani dvorné karty nie sú čisto jin a jang, ale v každej prevažuje jin alebo jang. Napr. ak žene vyjde karta rytiera, môže to vnímať ako kartu odvážnej rytierky a ak vyjde mužovi karta kráľovnej, môže to vnímať ako kartu materinského muža s mäkkým srdcom a podobne...

Poznámka: dvorné karty sú ženské a mužské postavy. Pričom pážatá sa považujú za princezné. Takže pári tvorí kráľ s kráľovnou a rytier s princeznou/pážaťom. Zobrazenie pážaťa či princeznej záleží na sade kariet a často i na období v ktorom sada kariet vznikla.

Karta malej arkány

Táto karta predstavuje kroky, ktoré je najlepšie vykonať. Činy, rozhodnutia alebo nástroje a pomôcky, ktoré môžeme v danej situácii využiť.