Viacdňové obrady&čary

Mnohé obrady a čary je vhodné opakovať, kým sa prejavia v hmotnej realite, kým sa preprogramuje naše podvedomie a mnohé automatické reakcie. Opakovanie prináša silu pre nové spojenia a cesty, ktoré vedú k nášmu vysnívanému životu. Uvádzam príklady viacdňových obradov, ale počet dní závisí u každého podľa vlastných pocitov, potrieb a osobného vzťahu k číslam.

3 dňové

vhodné pri väčších obradoch, ktoré sú vykonávané napr. v čase splnu...

4 dňové

pre väčšie obrady, ktoré chceme uzemniť v realite napr. v spojení so živlami...

7 dňové

obrady, ktorými chceme započať nové veci, naštartovať zmeny, tiež obrady čakrové...

10 dňové 

obrady inšpirované kabalou a stromom života, napr. i obrady pozemskej hojnosti...

13 dňové

obrady pre ženské zdravie, ženský cyklus, lunárne obrady, ženské mystériá...

21 dňové

vynikajúce pre všetky obrady, pretože nášmu mozgu väčšinou trvá preprogramovanie sa a upevnenie nového návyku 21 dní

22 dňové

vhodné pre milovníkov Tarotu, ktorí chcú prejsť cestou veľkej arkány a zrodiť sa do "nového" sveta

29,5 dňové

lunárne obrady, ktoré sú viazané na pohyb Luny a jej cyklu fáz, prinášajú do života väčšiu rovnováhu, najmä vnútornú pohodu a stabilitu, obrady od novu k novu, od splnu k splnu... alebo od Luny v konkrétnom znamení po jej návrat do tohto znamenia...

45 a čosi dňové

obrady vykonávané v čase od jedného sviatku v slnečnom roku do ďalšieho sviatku, napr. od zimného slnovratu do hromníc...

ročné

obrady trvajúce jeden slnečný rok, pričom začiatok obradov môže byť v ktorejkoľvek časti roka, vhodné napr. od narodenín do ďalších narodenín...