Vizualizácia pri neistej budúcnosti...

Táto vizualizácia prišla ku mne sama. V istom bode som musela prijať veci také, aké sú, aké boli a predovšetkým aké ešte len budú, i keď budúcnosť nepoznám.

Uvidela som veľký kríž a moje miesto bolo uprostred. Za mnou bola moja minulosť, z boku dve ramená krížu predstavovali prítomnosť a jej vplyvy a predo mnou bola budúcnosť, ktorá bola zahalená v hmle a z ktorej som mala najväčší strach ju bezpodmienečne prijať. Ale práve to bezpodmienečné prijatie toho, čo mi život a vyššia vôľa prinesie, je jediná správna cesta. Už som bola tak vyčerpaná, nevedela som kam ísť, čo robiť, čo je správne, nevidela som žiadne východisko.

"Prijatie stredu, tu a teraz prijímam, čo bolo, čo je a čo bude, bol jediný prístup, ktorý mi prinášal zmierenie a vnútorný pokoj."