Vyberám si stále rovnaký typ muža?

Aj keď to na prvý pohľad tak nemusí vyzerať, naši dvaja (traja, štyria...) poslední partneri či muži, ktorí nás zaujali, môžu mať veľmi podobné konštelácie v horoskope narodenia, ktoré aktivujú v nás určité témy a výzvy. Sú to konštelácie, ktoré sú zároveň previazané s našim horoskopom narodenia.

Ak poznáme, čo sa nám títo muži prinášajú, môžeme si skôr uvedomiť naše podvedomé potreby a programy. Možno o to skôr sa budeme vedieť s oveľa väčším odstupom pozrieť na daných mužov a nevytvárať drámy tam, kde sme len nevedomé si svojho podvedomia.

Títo muži nám niečo zrkadlia. Jeden môže byť svalnatý športovec a druhý jemný umelec, ale i tak v nás môžu otvárať stále tie isté témy. Je dobré poznať svoje nastavenia, pretože ak ich už poznáme, o to skôr uvidíme mužov v ich pravom svetle, ktoré nezatienia naše vlastné slepé miesta. O to skôr môžeme stretnú toho vhodného partnera.

K zostaveniu tohto porovnávacieho horoskopu potrebujem vedieť dátum, čas a miesto narodenia klientky a jej dvoch alebo viacerých mužov...  horoskop sa dá zostaviť i vtedy, ak klientka nepozná čas narodenia zúčastnených alebo svoj.

Porovnávací horoskop zasielam v písomnej podobe mailom

klientka + 2 muži - hodnota 30 eur

klientka + 3 muži - hodnota 40 eur

je možné zostaviť horoskop pre ľubovoľný počet mužov...

ivanajelemenska@protonmail.com

Vytvoriť túto službu som sa rozhodla na základe vlastnej skúsenosti (viac vo videu):