Význam lunárneho svetla

"Slnečné svetlo je základom Životného kolobehu a Lunárne svetlo je základom jeho Rovnováhy"


Slnko je silovým stredobodom ľudského života a všetkého živého na Zemi. Luna je nebeské teleso, ktoré odráža slnečné svetlo, usmerňuje jeho tok a silu, ladí sily našej Zeme do správnej rovnováhy so silami Slnka a okolitého vesmíru, aby sme mohli byť tým, čím sme. Luna je ochranný plášť, osobný strážca Zeme, filter a katalyzátor všetkého, čo prichádza z vesmíru. Nedajme sa pomýliť ženským charakterom Luny. Luna - Mesiac, nie je mužská ani ženská, len ženy sú viac citlivé na kolobeh života v prírode a teda i na lunárne svetlo. 

Význam slnečného svetla pre zdravie a najmä hormonálnu rovnováhu už poznáme. Aký je však hlbší význam lunárneho svetla? Slnečné svetlo dáva a Lunárne svetlo ladí. Privádza sily do rovnováhy a prináša prirodzené plynutie v opakujúcich sa cykloch, čo udržuje život. Pod vplyvom lunárneho svetla sme viac tu a teraz, sme viac v kontakte s prúdom života, v správnom čase na správnom mieste, cítime zem pod nohami a hlavu v oblakoch, vieme zosúladiť podvedomie s vedomím a žiť naplno to, kým sme. Máme v rovnováhe svoje vnútorné živly a žijeme svoju jedinečnú rovnováhu, ktorá je u každého iná.

V prvom rade musíme mať dostatok slnečnej sily, teda mať dostatočný prísun slnečných lúčov a prirodzeného denného svetla, kontakt cez pokožku a oči. Takto krásne nabytí môžeme uzemňovať a ladiť svoju silu cez lunárne svetlo a lunárne fázy. Stačí krátky pohľad na Lunu spojený s dýchaním a vedomým prijímaním lunárneho svetla. V noci, keď je nebo plné hviezd, sa najlepšie spája s Lunou cez svetlo sviečky. 

Najsilnejšie spojenie však nastáva práve pri východe či západe Slnka, kedy je občas vidieť na oblohe súčasne i Luna.  

Pohľad na Slnko a Lunu súčasne, v nás nastoľuje veľkú vnútornú Rovnováhu. 

Luna má svoj vlastný cyklus 4 fáz a s tým súvisiaci cyklus východov a západov na oblohe. Východ Luny nie je vždy večer a západ Luny nie je vždy ráno ako by sme mohli predpokladať. Časy východov a západov Luny sa menia každý deň asi o hodinu a sú prepojené s fázami Luny. Luna počas svojho lunárneho dňa vykonáva tú istú cestu po oblohe ako Slnko počas svojho dňa. Vychádza na východe, vrcholí vysoko na oblohe a zapadá na západe. Počas splnu, Luna vychádza pri západe Slnka a naopak, preto býva počas splnu dobre viditeľná takmer celú noc. Počas novu je to presne naopak. Pri dorastajúcej fáze vychádza neskôr poobede a pri ubúdajúcej fáze ráno. A v každom ročnom období sa mení i výška Luny nad obzorom. 

Pre úspešné sledovanie Luny je dobré vedieť i zopár takýchto praktických info a sledovať cestu Luny cez astro program, či si vyhľadať na nete východy a západy Mesiaca