Žena Vrana a tieňové mystériá

"Byť čarodejnicou znamená žiť v tieni a z tieňa vystupovať, ale nikdy nie natoľko, aby sme zabudli, že sme i tieňom."

Sníval sa mi sen. Zmätené pocity, strach a vízia, ktorej som nechcela uveriť, ale bola jasná a mala pre mňa jasné posolstvo. Bola v ňom Vrana, ktorá bola mojou súčasťou. Nad mojimi ramenami sa rozprestierali čierno sivé krídla vrany. I ty si vrana... vravel mi sen. Je to tvoja súčasť, i keď to nechceš vidieť. Je to tak.

Tento sen sa mi sníval začiatkom októbra, na začiatku obdobia retrográdnej Venuše a spojil ma s mojou tienistou stránku. Ponoril ma do tieňovej práce, shadowwork ako sa jej hovorí. Spojenie sa s vnútorným tieňom a prijatie jeho sily je veľmi stabilizujúce, spevňujúce, upokojujúce, i keď to môže byť na začiatku hrozivé. Ale tieň nám otvára nové možnosti, ktorým sme sa dovtedy obracali chrbtom.

Vrana mi ukázála pravdu o tieni, ktorým som. Vo svojom tieni sa nemusím báť, ale ak sa od neho odvrátim, môže ma začať prenasledovať.

V prvom rade posolstvo vranieho totemu je o žití na pomedzí dvoch svetov. Svetla a tmy. Hranice svetov sa prelínajú a sú miestom rovnováhy, ktorá je nevyhnutná pre poriadok v živote. Vrana je zákon, ktorý vie, čo je správne a čo nie, čo je v súlade s kozmickým poriadkom a čo už nie.

Nie je vždy ľahké prijať jej tvrdé a neúprosné lekcie, i keď sú spravodlivé. Vždy sú spravodlivé.

Vrana nastavuje zrkadlo pravdy. O nás, o iných a o tom ako to v živote chodí.

Ak vidíme v druhých viac ako oni samotní, môžeme v nich vzbudzovať strach alebo hnev. Ak vidíme ako vrana, nie je možné nás oklamať a podviesť. Iba ak by sme sami seba zbabelo klamali, čo je tieň totemu vrany.

"Vrania žena vidí viac, vidí za každým svetlom jeho tieň."

Vrana nám tiež vraví, že nikdy nie je nič dokonalé a dokončené v zmysle celistvosti, ktorá je za našou schopnosťou vnímania. Vždy vidíme iba čiastkové pravdy a čiastkové celky, nikdy nie všetko a preto nikdy nemôžeme tvrdiť, že je niečo začiatok a niečo koniec. Keďže nič nie je úplné, je dobré všetkému nechať slobodu, všetko sú to len možnosti veľkého života. Vrana nesúdi, ale vyrovnáva pravdu novými pohľadmi, ktoré ju dopĺňajú, či úplne prevrátia alebo i znegujú. Vrana dáva rovnováhu medzi svetlo a tmu. Nie je však tmou, i keď by sa to tak mohlo zdať. Je niekdy medzi... Vrana je most medzi svetmi.

Vrana pomáha ostať vernou svojim vnútorným hodnotám a zákonom Duše

pri vstupe do rôznych situácií, rovín bytia a svetov, ktoré nás obklopujú

ostať pevne stáť v tom, čo je náš pevný pilier hodnôt

Žijeme v dimenzii, kde každé svetlo vrhá svoj tieň a preto nie je nikdy úplne možné sa oddeliť od svojho tieňa. Avšak je rozdiel, či tieň nasleduje nás alebo my jeho.

Vrana je ideálnym totemom na tieňovú prácu, ale rovnako to môže byť akýkoľvek iný totem. Veľmi často sem patria totemy ako netopier, havran, krkavec, kavka, sojka, čierny panter, nočné motýle, jež, nočné zvieratá...

Náš tieňový totem k nám príde až vtedy, keď sme pripravení. Teda, keď sme odhodlaní uvidieť seba v inom svetle, uvidieť sa v tieni a neodvrátiť zrak od strachu či zhnusenia. Iba nehodnotenie a prijatie je bránou ku ovládnutiu sily nášho tieňa.

Na základe spojenia sa s vraním totemom ku mne prišiel tento čarovný prútik, ktorý je zo starej halúzky stromu, ktorý ma oslovil na výlete. Odlomila som si ho, netušiac, že má presne 13 bodliakov, ktoré sú dokonalým symbolom ženských mystérií. Zasvätila som ho do totemu vrany, na tieňovú prácu, na čistenie aury a energií v mojom priestore. I keď pôsobí hrozivo s tými pichliačmi, je jedinečným nástrojom snímania starých nánosov, negatívnych energií, ktoré sa na nás priživujú a ktoré si nesieme i v sebe vo svojich čakrách.

Tieňová práca - shadowwork - čo to vlastne je???

spojenie sa na vedomej úrovni s našim tieňom a poznanie seba z druhej strany

nehodnotiaci postoj k nášmu tieňu, bolestiam, strachom a schopnosť ich zdravo integrovať

prijatie a osvetlenie odmietanej časti v nás, ktorá nás iba potom prestane prenasledovať a premení sa na našu osobnú vnútornú silu

iba cez prijatie tieňov prichádza tá najväčšia sila a pocit istoty

nakoniec padne otázka, sú to naozaj tiene alebo tie najväčšie dary???

Každému, komu chýba pocit bezpečia, domova a útočiska, chýba v skutočnosti spojenie sa so svojim vnútorným tieňom, pretože iba tak je možné cítiť viac, cítiť celistvosť seba i svojho života.

instagramový profil crowiva vznikol na základe tejto skúsenosti