Ženská schopnosť zhmotňovať vnútorné obrazy

"Žena je ako tajomný čarovný hrniec, v ktorom sa varia sny"

Žena najmä počas krvácania prirodzene upadá do meditatívneho stavu a môže čerpať zo svoje hĺbky obrazy svojej budúcnosti, ktoré chce zhmotniť Obrad Červenej Luny. Môže zvažovať a vyberať, jemne spriadať prvé pavučinky. V nasledujúcich dňoch po skončení krvácania naberá opäť silu a rozhodnosť pre dokončenie svojej vnútornej práce.

Väčšina žien je chytená v myšlienkach a v rozumových procesoch, ktoré sú ale bezvýchodiskové, točiace sa v  bludnom kruhu. V srdci a v lone žena cíti oveľa viac pravdy a lásky pre svoj život. Ak si dovolí cítiť. Ak si dovolí byť vedomá v tele, ukotvená v tele. Prítomná v tele. Takto ukotvená žena vie, že je s ňou všetko v poriadku a prirodzene sa stáva magnetom pre to, čo k životu skutočne potrebuje. Nemusí bojovať, ani sa ponáhľať, je tu a teraz a cíti, čo je správne. 

Žena už stelesňuje to, čo chce ďalej zhmotňovať a rodiť do sveta. Krásu, Lásku a Hojnosť. 

Ale nie každá žena dokáže veriť svojmu telu, stelesňovať tieto hodnoty. Vyžaduje to veľkú vlnu citov a vnímania, ktoré, ak si žena dovolí a tým sa stáva ženou na všetkých úrovniach.

Cítiť dôveru a istotu v sebe, veriť tomu, čo cítim ako správne, že je správne a stáť si vnútorne a celým svojim telom za tým. V tichosti a odovzdanosti životu, v pokore a láske, v dôvere, že všetko je tak ako má byť a všetko bude na správnej ceste. Netreba slov a zbytočných činov. Vnútorný zámer a viera bez tlaku na vonkajšie udalosti, bez nervozity a kontrolovania vonkajšej skutočnosti je to, čo prináša najväčšie zázraky a nečakané cesty lásky. Byť vnútorne naladená na čarovné zhmotňovanie však znamená odstúpiť od falošného ega, ktoré rado riadi a rozkazuje, určuje ako a kedy a kto a kde... 

Krása svätých žien spočíva práve v tom ženskom odovzdaní sa vyššej sile. 

Mária býva často zobrazovaná v bielo-bledomodrom rúchu, ktoré predstavuje úplnú dôveru (modrá) láske, čistote a pravde (biela). Mária máva často zopnuté ruky na srdci, pretože cíti a cítiť je pre ženy základ ich sily.

Falošné ego nám nedáva slobodu robiť a prijímať veci inak a prijímať inakosť, ale zázraky a to, čo skutočne potrebujeme, sú väčšinou iné ako sme rozumom očakávali.

Slovami ťažko opísať ten stav bytia, kedy žena svojou vnútornou silou a naladením zhmotňuje, ale je to zvláštny stav meditácie a otvoreniu sa prúdom síl, ktoré cez ňu tvoria, pretekajú do sveta, v tichosti a jemnosti, bez tlaku, ale o to s väčšou gráciou a vplyvom na všetko a všetkých naokolo. 

"Byť prijímajúcou i dávajúcou nádobou"