Zvolávanie spriaznených duší


Obrad na privolanie spriaznených ľudí a duchovnej rodiny do nášho života. Mnohí z nás hlboko v srdci cítime smútok a veľkú citovú samotu, pretože nie sme s tými, ktorí súznia s našim tlkotom srdca a našimi pravými túžbami. Často neveríme, že sme hodní vrelého a bezpodmienečného prijatia od druhých, ale v spriaznenom kruhu ľudí to možné je, ak i my sme ochotný otvoriť svoje srdce láske. 

Obrad zvolávania spriaznených duší   

Obrad vykonávame najlepšie vonku, pretože pri obrade používame kadidlo. Pri obmedzených možnostiach môžeme použiť vonné tyčinky, ale kadidlo má väčšiu čarovnú silu. Ako na vydymovanie a kadidlá, si môžete pozrieť tieto videá, kde sú všetky potrebné info.

Pripravíme si kadidelnicu.

Postavíme sa tvárou k severu, s kadidelnicou v rukách a vyriekneme:

"Volám k sebe môj kruh spriaznených ľudí, nech moje srdce po svete už viac samé neblúdi."


Následne sa postavíme tvárou na severovýchod a zopakujeme privolávaciu vetu. Takto odriekame svoju prosbu na každú z 8 svetových strán. Od severu, cez severovýchod,  východ, juhovýchod, juh, juhozápad, západ, severozápad. Nakoniec sa otočíme tvárou na sever a 3x urobíme v tichosti kruh s kadidelnicou okolo svojej osy. Ukončíme na severe. Kadidelnicu necháme vyhasnúť v mieste konania obradu, kedy je čas pre naše tiché rozjímanie a poďakovanie.