Adam, Eva a ...

Had - had ako symbol radosti zo života, potešenia a plnosti prežívania života v jeho premenách, cykloch zrodenia a smrti, hadia sila pozemského šťastia.

Vízie hada sa ku mne vracajú vždy na konci krvácania, kedy znova nadobúdam silu do nového cyklu. Bežím hustým lesom a po mojom boku sa rovnakou rýchlosťou vlní had a je so mnou, je mnou... Had nikdy vo mne nevzbudzoval odpor ani obdiv, skôr záujem a rešpekt. 

Pre mňa je had symbolom skutočného šťastia a radosti zo života na Zemi.

Ak žena, Eva podáva jablko-pozemské šťastie Adamovi, vyzýva ho, aby sa zúčastnil tanca života, tanca premien života, chutí, radostí i bolestí toho, čo tu na Zemi môžeme prežiť. 

Prežiť nielen telesne, ale i v srdci, poznať  i svoje city, celú svoju bytosť

Eva vyzýva Adama: 

"Poznaj život v jeho skutočnej podobe, ak si už tu"

A táto Eva je v každej žene a čaká, kým ju pozemská žena prijíme za svoju a začne načúvať svojim citom. Eva je vnútorné volanie v mužoch i ženách po plnšom živote, po živote v pravdivosti tela i citoch. Múdry Adam prijíma výzvu ženy a ochutnáva zo stromu poznania, aby sa stal celým človekom. Zbabelý Adam bojuje. Adam predstavuje rozum, ktorý organizuje a chráni život na Zemi, ale bez citov, bez Evy je to len boj, strach a bezduchý systém.

A had? Sila života, ktorá je bližšia žene, v ktorej lone sa rodia nové svety. Had je teda sila túžby, sila života v žene i v mužovi, sila ich pozemskej lásky je spojená s ich vlniacimi sa  silami, ktoré sa medzi sebou prepletajú, dopĺňajú, tancujú a tak vytvárajú na Zemi raj.

Jablko, pozemský plod lásky

Jablko predstavuje všetko, z čoho sa môžeme na Zemi tešiť vďaka nášmu Telu.