"Zázraky sa nedejú, ak im chceme rozumieť, ale ak ich prijmeme ako veľké tajomstvo života."

.

"Moja cesta je o prehlbovaní spojenia so ženskou dušou, ženskými spôsobmi a v ženskom tele. Hlboká ženská mystika je neopísateľná a vedie k nej veľa ciest. Každá žena je jednou takou cestou. Želám si, aby každá žena vedela nájsť cestu späť do svojho raja."

.

"Kto chce kráčať duchovnou cestou, musí mať Súcit najmä sám so sebou."

Na tejto stránke nájdete iba čriepky z mojej cesty ako inšpirácie a podnety, ktoré som v danom čase cítila, že mám pozdieľať. Stále prežívam zmeny, mením sa a vždy píšem z nového nadhľadu, preto tu nájdete rôzne texty z rôznych období a oblastí môjho života.

"Prijatie svojho Tela a prijatie svojich Citov sú dva základné piliere na ktorých stojí chrám zvaný Žena"

"Najprv si žena musí priznať svoje túžby, aby sa stali svetlom. Potom sa ich však musí vzdať, aby svetlom ostali."