Ako čarovať s božstvami

Ako som písala v mnohých článkoch na tejto stránke, božstvá, anjelov, prírodné bytosti a i... vnímam ako personifikované podoby vyšších právd, cností, hodnôt, vlastností, schopností a podobne... Ľudia majú často potrebu si všetko prispôsobovať svojmu obrazu, aby tomu lepšie rozumeli a vedeli sa s tým stotožniť. Pretože božská sila vo svojej podstate je pre nás neuchopiteľná.

Čarovanie, ladenie sa na božstvá, vnímanie ich energií vykonávam cez novú paradigmu náhľadu na svet. Najprv som musela opustiť staré náboženské systémy a predstavy, ktoré stále pretrvávajú v našej spoločnosti a predovšetkým v kolektívnom nevedomí. Nejaký čas som tápala. Nakoniec som našla spôsob ako uctievať božstvá bez toho, aby som sa nechala vtiahnuť do starých modelov akéhosi duchovného otroctva či naivity. 

Predchádzalo tomu hlboké ponorenie sa do seba a pocit absolútnej duchovnej osamelosti. Naučila som sa vnímať veľmi jemný základný prúd života, silu, ktorá je za všetkým, bez toho, aby som z nej vytvárala externé božstvo a oddeľovalo od tejto sily seba. 

V spojení s božstvami si ich nepredstavujem ako osoby, ako bytosti so sebauvedomením, či s nejakým osobným príbehom. 

"Nalaďujem sa na ne ako na jemný vánok, vôňu, silu lásky, ktorú je možné cítiť, ale nie uchopiť."

A všetky vonkajšie atribúty božstiev od symbolov, ľudských schopností či vlastností, vnímam ako náš ľudský filter. Pri kontakte a prijatí určitého božstva - kvality máme jednoducho tendenciu ako ľudia sa prejavovať určitým spôsobom napr. bohynňa súcitu Kwan-jin predstavuje silu súcitu, cnosť súcit. Človek v hlbokom spojení so súcitom a s pochopením tejto cnosti, jedného z mnohých prejavov Lásky, sa môže prejavovať navonok určitým správaním i znakmi oblečenia. U každého to bude rozdielne, ale napr. ľudia v spojení s božstvom Thor, budú mať asi všetci kladivo v nejakej podobe, silnú vôľu a určité úderné vlastnosti, ktoré budú vedieť používať.

Atribúty božstiev, anjelov a iných bytostí, ich mytologické príbehy, či vlastnosti  a schopnosti, vnímam ako znaky, ktoré sa môžu prejaviť u ľudí v spojení s danými božstvami, respektíve v spojení s danou kvalitou - hodnotou - vlnou - silou - vibráciou

Jemnosť
Jemnosť

A tak vzniká určitý Archetyp, ktorého môžeme byť súčasťou, ale ktorý nikdy, opakujem nikdy nie je nami. My sme, kým sme a archetypy predstavujú iba určitú časť z nás. 

"Každý sám za seba je Archetypom, ktorý patrí iba jemu a iba daná osoba ho môže nájsť, pochopiť, žiť a osvetliť tak cestu i druhým k ich vlastným archetypom."

Preto novodobá práca s božstvami vyžaduje veľké pochopenie síl života a odprostenie sa od personifikovaných predstáv božstiev. Ak máme i obraz božstva, sme si vedomí, že je to obraz človeka, ktorý v sebe nesie časť z danej kvality božstva. Samotné božstvo - kvalitu nie je možné zobraziť, pomenovať, uchopiť. Môžeme však tvoriť umenie, ktoré odráža naše vnímanie daného božstva - cnosti - hodnoty... A takéto umenie môže byť veľmi prínosné po všetkých stránkach, pretože sa prihovára ku všetkým ľuďom.

Kwan-Jin
Kwan-Jin

A ako teda čarovať s božstvami?

Dôležité je neutrálne oslovenie. Napr. Sila bohyne... Rozhodnosť a odvaha bohyne Artemis, prosím... pretože oslovovanie bohyne ako osoby nás zvádza do starých koľají starej paradigmy, kedy ľudia boli závislí na vôli - nevôli bohov. A stará paradigma nie je životom a zdrojom už podporovaná niekoľko rokov. Sme "nútení" a tlačení životom byť sebou a vidieť pravdu o sebe i o svete.

Po novom sa spájame a zvolávame určité kvality, sily, hodnoty, cnosti, ktoré pochádzajú všetky z Lásky, zo VšeLásky. A božstvá nám slúžia ako mosty.

Môžeme si vytvárať oltáre i posvätné miesta, ale zasväcujeme ich určitým silám, nie božstvám ako osobám. A rovnako sa prihovárame a naciťujeme danú silu. Ako vánok božského zdroja.