Ako ku mne prišli draci

Dračia sila je životná sila živlov, z ktorých sme utkaní. Draci predstavujú silu živlov, silu životnej sily prírody a našej planéty. Existujú i vesmírni draci spojení so silami vesmíru a iných planét. Ku mne prišla dračia sila v podobe zemského draka.

V prvom rade musím uviesť, že draci sú symbolickým zobrazením dračej - živlovej sily. Draci sú ako anjeli, prírodné bytosti a iné bytosti vo svojej podobe prispôsobení nášmu vnímaniu. Vnímaniu človeka a jeho symbolizmu psychiky. V skutočnosti predstavujú nehmatateľný prúd sily lásky, ktorá vibruje na určitej úrovni a má určitú úlohu a vlastnosti.

Môj život ma sám zaviedol k dračej sile. Nemala som v pláne sa venovať drakom. Nikdy som si nevyhľadávala žiadne bližšie informácie o dračom svete a o drakoch. Vnímala som ich pozitívne, ale viac som sa o nich nezaujímala. No prišiel čas, aby som sa s dračou silou stretla. Prepadávala som sa na dno a ešte hlbšie. Človek si vždy myslí, že je na dne, ale dno je v skutočnosti nekonečné. Každé dno som oplakala a vyliečila novým vedomím, ktoré som tak nadobudla. Vždy ku mne prišla nejaká liečivá vízia a zároveň posvietenie na to, v čom si klamem a kde je nutné už strhnúť závesy ilúzií, aby som bola slobodnejšia a mohla kráčať životom ďalej.

A tak prišla vízia ako ležím na červenej  zemi. Jemne zrnitej ako piesok. Akoby som ležala na tichej suchej červenej planéte. Cítila som silu zeme. Elementu zeme. Celé moje telo nasávalo túto silu a ja som cítila, že táto červená zem je kdesi hlboko vo mne a že predstavuje silu, ktorá prichádza ku mne ako veľký prúd životnej sily, z ktorého som vzišla i ja. Sily, ktorá ma stvorila a ktorá je spojená so samotným zdrojom. Cítila som tento prúd životnej sily vo vnútri tela a odvtedy sa viem na neho naladiť a môžem pracovať s touto silou, ktorej som súčasťou a ktorá ma predchádzala. Zároveň som cítila, že je to skutočné dno a hĺbka, ktorá ma už ďalej nepustí. Že to stačí. Ak chcem ostať ako človek vedomá svojej ľudskej podstate a ostať celistvá ako človek, toto dno je to najhlbšie, kde si môžem siahnuť. Avšak práve na tomto najhlbšom dne ležala podo mnou tá najväčšia a nezničiteľná sila. Sila života. Pokojne a nehybne. Akoby tu bola vždy a jej sila ostáva stále rovnaká bez ohľadu na to, či som jej vedomou súčasťou alebo či sa od nej odvraciam. Nie, nemala som víziu draka, ani ku mne neprišla žiadna bytosť. Bolo to čisté spojenie sa so silou života v podobe živlu zeme. No cítila som alebo skôr vedela, to neviem ako, ale vedela som, že je to dračia sila. A to mi stačilo. Tu som pochopila, čo draci znamenajú, čo predstavujú a akú silu prinášajú. Cítila som ten obrovský prúd životnej sily, ktorý prúdi z jadra vesmíru a dáva život. Dáva a tvorí.

Potom som si vyhľadala nejaké info o drakoch a bola som prekvapená, že veľa vecí sedelo. Zaujal ma najmä krásny popis zemského draka v knihe ku kartám - Keltské orákulum zvierat. Najmä časť o tom, ako zemský drak spí v hĺbkach pod zemou a stráži poklad. Tajomstvo života. A že nás nepustí k tomuto pokladu, kým nie sme pripravení. Najmä ak by sme zneužili túto silu a ublížili i sebe. Je to symbolické vyjadrenie toho, ako nás vlastné podvedomie chráni od toho, na čo nie sme pripravení. Tiene nie sú iba tiene, ale i spôsoby ochrany, miesta, kde sa skryje to, čo by nie sme schopní vedome spracovať a tak to tam čaká ako poklad na odhalenie. Je to krásne prirovnanie.

Mňa osobne môj zemský drak alebo lepšie povedané zemská dračia sila priviedla k väčšej zodpovednosti za svoj život, za to, čo sa mi deje v živote a ukázala mi, kde sa cítim ako obeť. A kde mám využívať svoju silu, ako tvoriť a pripomenula mi moje dávne a skutočné sny.

Draci ma po tejto skúsenosti zaujali natoľko, že som si zadovážila Dragon oracle cards od Diana Cooper. Sú skvelé a súzniem s ich posolstvom a spôsobom vyjadrenia dračej sily.