Ako si vytvoriť osobnú bohyňu


Osobná bohyňa je osobný a účinný kanál, cesta, nástroj, cez ktorý sa spájame s božským zdrojom, s Láskou, so VšeLáskou, ale v podobe, ktorú potrebuje, v podobe, ktorá je nám blízka a ku ktorej sa chceme priblížiť.

Vytvárame akýsi obraz a archetyp bohyne, formy Lásky, ktorá je pre nás prijateľná ako cesta spojenia sa s božským zdrojom, s vyššou silou so VšeLáskou.

Na začiatku je dôležité si nechať čas, kým pocítime, akú podobu bohyne chceme uctievať, k akej podobe bohyne cítime dôveru a pri akej podobe bohyne sa vieme úplne uvoľniť.


Mytológia mnohých národov, príbehy svätíc, legendy a rozprávky nám podávajú širokú paletu inšpirácie a možností. Nejdu tu však o prebratie danej bohyne z určitej kultúry či prebratie už vytvoreného archetypu. Takto by sme sa totiž do veľkej miery museli obmedziť, pretože žiaden už vzniknutý archetyp ženy či bohyne nám nemôže byť tak blízky ako bohyňa, ktorá pre nás predstavuje náš vlastný intímny vzťah s božskou láskou. Spojenie sa s už známymi božstvami je v poriadku, ale vždy sa tak napájame i na kolektívne nevedomie, ktoré sa týka všetkých a tým sa dostávame chtiac nechtiac i pod vplyvy, ktoré nám nemusia vždy úplne sedieť a byť presne tým, čo chceme.

Naša osobná bohyňa má byť dokonalým vyjadrením lásky v tele ženy, pretože iba tak vieme prijať a pochopiť lásku ako takú, keďže tiež samé nesieme telo ženy. Môžeme si vytvoriť dva druhy bohyne, pričom tieto bohyne sa môžu časom a podľa našich potrieb prirodzene meniť ako sa meníme my a náš život. 

Osobná bohyňa nie je bytosť s egom, osobnosťou, nie je to duch či duša, je to zjednodušená a personifikovaná podoba božského pre naše ľudské vnímanie.

Prvá podoba bohyne je bohyňa Pomocníčka. Ak práve prechádzame ťažkým obdobím, často potrebujeme láskavú matku, ochrankyňu, bojovníčku, múdru babičku, vedmu radkyňu a podobne. Takáto bohyňa zrkadlí určité hodnoty, ktoré možno práve nemáme, alebo nedostávame od okolia a životných okolností.

Druhá podoba bohyne je bohyňa Zrkadlenia. Je to bohyňa, ktorá dokonale v sebe odráža to božské, čomu sa chceme priblížiť a zároveň chceme z tejto sily a krásy čerpať podporu, vedenie a silu pre svoj život. Má náš obdiv, nasledujeme jej hodnoty, správanie, vieru, cítime, že jej nám blízka a chceme žiť jej žiaru a lásku v pozemskom bytí.

Ako si teda vytvoriť osobnú bohyňu?

Ak si ujasníme hodnoty svojej bohyne, vizualizujeme si ju, kým sa nám neukáže určitý obraz danej bohyne. Môže to byť i bytosť so zvieracími či fantazíjnymi črtami, či len svetlo alebo vesmírna bytosť, je to veľmi individuálne. Naša predstava môže byť viac pocitová, mlhavá, dôležité je mať  ujasnený jej charakter a vyžarovanie. Hodnoty a cnosti, ktoré nesie. Môžeme jej spontánne vytvoriť mytologický príbeh, ktorý bude zaujímavý tým, že nám prezradí veľa o nás samotných.

Nasleduje jej stvárnenie do fyzickej podoby. Jej obraz môžeme stvárniť rôznymi výtvarnými technikami alebo použijeme predmety a symboly, ktoré s ňou spájame. Vytvoríme si oltárik, miesto, ktoré bude patriť iba jej a kde sa môžeme k nej obracať, zapáliť sviečku, vonnú tyčinku a podobne... 

Najdôležitejšie je mať nejaký silný záchytný bod v podobe vnútorného obrazu, predmetu, amuletu, či afirmáciu, mantru, modlitbu, ktorá nás vždy spojí s našou osobnou bohyňou. Najlepšie je mať jasne a pevne ukotvený vnútorný Obraz bohyne a Pocitu s ňou sívisiaceho. Takto sa budeme vedieť s bohyňou kedykoľvek a kdekoľvek vnútorne spojiť a čerpať cez ňu silu, inšpiráciu a vnuknutia.

 "Si cesta lásky, ktorá ku mne prichádza, si láska, ktorá je i vo mne, si mnou, no si i všetkým ostatným."