Anjelská čakra

Naše telo pozostáva i z jemných éterických vrstiev, ktoré často voláme aura, biopole, energetické pole človeka, ale akosi si stále dostatočne neuvedomujeme, čím všetkým sme a čo všetko môžeme cítiť a prežívať. Mnohí dnes považujú anjelský svet za svet nekonečných krás a lásky. Keď však zistíme, že svet anjelov je zrkadlom našich nežitých častí tela o ktorom nevieme, otvorí sa nám iná dimenzia života.

"Anjeli sú náš svetelný potenciál, ktorý nežijeme a zrkadlia nám naše svetlo"

Anjeli i Démoni sú často hraničné možnosti nás samotných, ktoré nedokážeme prijať. Údelom človeka je však byť celistvým a nekliať na démonov a neklaňať sa anjelom. Preto už neverím na anjelov ako na bytosti, ale ako na možnosti, ktoré nežijeme. 

"Anjel nás spája s božskosťou, preto je Anjel naše najčistejšie vnútorné svetlo, ktoré si v sebe nesieme všetci"

Mnohí ľudia opisujú krásne zážitky s anjelmi, ale sú to zážitky, ktoré vychádzajú z nevedomia ako sny. Sny sú vždy o nás, pretože sa snívajú nám a prichádzajú z nášho nevedomia a rovnako je to s anjelmi. Anjeli neprichádzajú z nebies, ale z našich vlastných útrob nevedomia.

Anjeli nás môžu chrániť, zachrániť a nasmerovať, pretože naša duša je tak hlboko milosrdná, že sa vždy prezlečie do tých šiat a hovorí tým jazykom, ktoré sú nám najbližšie, pretože chce byť počutá. 

Ak veríme na anjelov, prídu anjeli, ak veríme na bohov, prídu bohovia a i... ak veríme v nevysloviteľnú lásku, ktorú cítime v sebe, príde naša duša. 

"Zážitky s anjeli, božstvami a i... prichádzajú a odchádzajú, ale naša Duša zostáva navždy, pretože pravda je večná"


"Anjelská čakra"


Anjelská čakra je súčasťou veľkej čakry srdca, alebo skôr jej rozšírenou a doplňujúcou časťou, ktorá sa prebúdza až po prebudení srdca ( a srdce sa prebúdza až po prebudení yoni, ženského lona, panvového dna človeka...). Až je srdce otvorené láske a sme zodpovední za lásku, ktorú si dokážeme dať sami sebe, prichádza na rad anjelská čakra, ktorá chráni veľké svetlo nášho srdca. Chráni silu, nevinnosť a lásku srdca. 

Nachádza sa v rovine srdca na chrbte, medzi lopatkami. Z tohto miesta nám vyrastajú " anjelské krídla". Svetlo, ktoré prúdi z tohto miesta sa podobá fontáne, ktorej svetlo prúdi na dve strany a tak vznikajú pomyselné krídla, ktoré nás objímajú ako ochranný plášť.

Anjelská čakra má krásny éterický svetelný vzhľad, často je to akoby sme boli zahalení do objatia, do svetla, ktorého farba závisí od našich potrieb, alebo je to naša farba anjelskej čakry. Táto čakra má predovšetkým ochrannú a liečivú funkciu. Svetlo v tejto čakre môže v živote rôzne kolísať tak ako je tomu u iných čakier, ale ak o nej vieme, môžeme sa o ňu starať a tým chrániť celý čakrový systém, pretože táto čakra vychádza zo srdca a srdce je spojovateľom neba a zeme. 

Srdce je veľkým magnetom pri tvorení a nie je väčšie šťastie ako mať okrídlené srdce, ktoré môže slobodne vzlietnuť.