Blud mnohých žien

Falošné Ego sa nás niekedy snaží presvedčiť, že svojou láskou a otvoreným srdcom môžeme zmeniť vonkajšie zlo na dobro. Podstata je pravdivá, pretože najväčšou silou je Láska, ale tu sa zvyčajne chytáme do pasce vlastnej dôležitosti, spasiteľských zámerov či do pasce dokazovania si, že sme dosť dobré. Dosť dobré, ak zmeníme to či toho... Ale takto to nefunguje. Život to vždy prekukne. Pozná naše skutočné zámery a túžby a vidí pravú i nepravú čistotu srdca.

Napr.:

"Obetujem sa, poslúžim, ustúpim a bude to dobré..."

... toto skončí najskôr zdravotným zrútením sa a prenesením sa do stavu obete.

"Som predsa duchovná žena a tak to svojou duchovnou silou zmením..."

... och áno všetci čakajú na našu svätožiaru, aby im ukázala cestu a už len našim vyžarovaním presvetľujeme temné stránky druhých a oni sa premieňajú na baránkov. Toto väčšinou skončí totálnym fiaskom. Možno i útokom na nás, keďže nerešpektujeme hranice svoje, ani druhých a nevidíme nebezpečie a úmysly druhých. Byť veľkým svetlom vyžaduje oveľa viac prezieravosti a udržiavanie si osobnej ochrany ako sa na prvý pohľad zdá. Pokora je to, čo nám často chýba.

"Ak to dokážem ovplyvniť, bude to znak mojej duchovnosti..."

No, to je veľmi nebezpečná pasca, pretože sa pletieme samému osudu do práce a stavať sa do cesty životu a jeho zámerom, ktoré jedna ľudská bytosť nemôže nikdy úplne pochopiť a obsiahnuť, je šialené. Je to vskutku veľký blud a presvedčenie, že sa všetko točí iba okolo nás a našej dokonalej duchovnosti. Toto najskôr skončí úplným vyhoretím a neúspechom, z ktorého sa budeme veľmi dlho spamätávať a naberať sily. Ale naučí nás to, že božie cesty sú nevyspytateľné a že život nikdy nemáme a ani nemôžeme mať pod kontrolou. Od toho tu ani nie sme. Takže opäť pokora a skloniť sa pred veľkým kolesom osudu.

Život nás skúša dovtedy, kým ho neprijímeme bezpodmienečne.

Skúša nás, či ostaneme čistými i napriek špine naokolo. I keby sme mali stratiť materiálne veci, fyzické zdravie, telo, pozemský život, priazeň druhých ľudí... skúša nás dovtedy, kým nie sú naše úmysly úplne čisté a bez podmienok. Iba vtedy, keď veci robíme pre to, že sú správne a nie preto, aké pozemské či nebeské výhody nám prinesú. A či nás pri tom niekto alebo vesmír vidí. Život chce rýdzosť i za cenu smrti. Buďme radi, že si najprv pýta smrť nášho falošného Ega. Až potom na nás tlačí skutočnou kosou smrti.


 

Tarot Diabol XVI

Tarotová karta Diabol to dokonale vystihuje. Náš vnútorný boj medzi falošným ja a pravdou. Posledná ťažká skúška temnej noci života. Podľahneme či vyhráme? A  ak vyhráme, neznamená to, že život sa musí nutne premeniť. To my sa v prvom rade musíme zmeniť alebo skôr vrátiť k sebe, aby sme nemali potrebu meniť všetko a všetkých naokolo. A vtedy nachádzame mier.


Duchovná dokonalosť a osvietenie nie je zárukou bezproblémového a ľahkého života. Život totiž žiadne záruky nesľubuje. Teda okrem smrti.

Keď tieň rozpovie to, čo chýbalo k pochopeniu celej pravdy...
Keď tieň rozpovie to, čo chýbalo k pochopeniu celej pravdy...