Čakrová vizualizácia s ružami

Kvety ruží vyjadrujú nádhernú celistvosť a vrstvy nás samotných. Posvätná geometria je v nich tak zreteľná, že im je ťažké odolať. Zároveň sa spájajú so ženským lonom i srdcom a so ženami ako takými. Táto krásna vizualizácia nás otvára láske, jemnosti a celistvosti.

Vizualizujeme si v oblasti prvej čakry krásnu červenú//ružovú/koralovú ružu... ak cítime, že sme sa dostatočne naplnili touto krásou...

pokračujeme k druhej čakre, kde si predstavíme oranžovú ružu/zlatú...

a opäť, keď sa cítime pripravení, postupujeme k tretej čakre, kde si predstavíme žltú/zlatú ružu... 

...v oblasti srdca, štvrtej čakry zelenú/ružovú/zlatú... 

...v oblasti piatej čakry, krka modrú/tyrkysovú...

...v oblasti šiestej čakry indigovú/fialovú...

v oblasti siedmej čakry, korunnej fialovú/magentovú/bielu... 

Farby je dobré si voliť intuitívne a tak ako to cítime v danej chvíli. Vždy pri prechode na ďalšiu čakru si predstavíme ruže, ktoré sme už rozkvitli v sebe. Nakoniec vidíme seba ako rozkvitnutú čakrovú záhradu. Toto môže byť trochu náročnejšie, ale udrží nás to v celistvom prúdení energie. Vizualizáciu môžeme skúšať s jednou farbou ruže napr. s bielou, zlatou, ružovou, záleží na tom, akú farbu si zvolíme ako podporujúce pre seba. A to môže byť pokaždé iné.

Vizualizovať si môžeme rôzne iné kvety, ktoré sa nám páčia, alebo ktoré sa nám objavia pred vnútorným zrakom. A tak sa o sebe môžeme veľa dozvedieť. Niekto uprednostňuje iba vizualizáciu svetla a farieb, všetko záleží od vlastného nastavenia. 

Na tomto ilustračnom obrázku vidíme, že v oblasti srdca je pridaná ružová čakra bezpodmienečnej lásky. Mohli by sme ju priradiť i k prsiam, ktoré predstavujú materinskú, dávajúcu lásku a sú nádobami ženskej citlivosti. V skutočnosti je celé naše telo prepletené čakrami a svetlom, je viac ako sedem základných čakier, ale tie sú hlavné centrá, ktoré v sebe zahŕňajú i ostatné čakry. 

Často intuitívne cítime v oblasti lona jednu veľkú čakru, silové pole, lono ako také je súhrnom prvej i druhej čakry a predstavuje pre nás našu hlbokú silu života, koreňov, ktoré nás vyživujú a na ktorých všetko stojí.

"Kvety sú zrkadlami našej pravej krásy."