Čaro ruženca

Modliace korálky, modliaci kruh z orieškov rudrakša a iné mnohé "ružence" sú verným pomocníkom pri úprimnej a trpezlivej modlitbe každého veriaceho, držiac jeho pozornosť správnym smerom, držiac jeho dych a predstavy v jednote a sústredení čarovného kruhu. Tak vznikajú zázraky. Ak sme úprimní v túžbe srdca a ladíme seba cez modlitby do želaného stavu bytia, vytvárame mosty, aby sa to nebeské stalo pravdou na Zemi. 

Zadovážime si modliace korálky v podobe, aká je nám blízka. Krásny spôsob je i vytvorenie si vlastného ruženca z korálikov, jadierok, semienok, z čohokoľvek, môžeme i recyklovať prebytočné drobnosti. Eko udržateľný ruženec? Prečo nie.

Uložíme si ho do vrecúška, krabičky, určíme mu posvätné miesto, kde bude mimo modlenia prebývať. Pristupujme s úctou ku modliacim korálkam, ktoré naslúchajú našim najhlbším túžbam a odovzdávajú ich nebesám a celému vesmíru na ďalšie spracovanie.

A najjednoduchší spôsob je používať svoje prsty na rukách ako ruženec. Spájame končeky prstov s palcom, najprv na jednej ruke a potom na druhej, takto opakujeme modlitbu pri každom spojení prstov, kým nie je celý desiatok a pokračujeme ďalej podľa toho, koľko desiatkov sa chceme modliť. Na ruke sú reflexné body spojené s celým telom a práve palec patrí mozgu, takže tento spôsob modlenia ma hlboký dopad na programovanie našej nervovej sústavy.


Môj obľúbený spôsob ako pracujem s ružencom je, že si dám zámer, napr. nová práca, priateľstvo, zdravie... niečo po čom práve túžim, s čím potrebujem pomôcť a modlím sa vždy s jedným ružencom len za jednu konkrétnu túžbu. Až sa vyplní, môžem sa začať modliť za niečo ďalšie. Takto sa lepšie buduje trpezlivosť, vytrvalosť a predovšetkým zámer, ktorý sa vkladá do modlitby a je veľmi dôležitý. Ukotvenie pozornosti a vnútornej sily je hlbšie a pracuje neustále v môj prospech. Modlitba sa tak stáva letiacim šípom s jasným smerom priamo do neba.

Samotné modlenie prebieha v naladení sa na túžbu srdca, na krásne pocity, ktoré chceme ukotviť do svojej reality, na predstavy a vízie, ktoré sú plné lásky a spokojnosti. V tichosti, šeptom, v duchu, nahlas, spevom, akokoľvek odriekame opakovane modlitbu, mantru, vetu, ktorá obsahuje posolstvo pravdivej túžby srdca. Nemusí byť vždy od slova do slova rovnaká, ale jej obsah a zámer áno. Napr. som úplne zdravá, moje koleno je vyliečené, moje koleno je úplne zdravé, moje koleno sa práve lieči a stáva sa zdravým... nechajme sa počas modlitby unášať pocitmi a úprimnou túžbou.

I keď sa modlenie v kresťanskej tradícii spája s trpiacim výrazom tváre, so smútkom a beznádejou, nie je to tak. Práve naopak. Modlitba je vyznaním srdca. Radostné srdce vie pritiahnuť všetko po čom túži. A ak práve prežívame krušné chvíle, modlime sa s vnútorným odovzdaním, i so slzami v očiach, ale vždy s vnútorným mierom a zmierením. Hnev, kŕč, obviňovanie a žadonenie k modlitbe nepatria.

Krása modlenia s ružencom tkvie i v tom, že sa môžeme modliť počas cestovania, i počas chôdze, ak máme ruženec skrytý vo vrecku kabáta. Alebo i na nudnej prednáške či v čakárni. Je len na nás ako naložíme s posvätým časom, ktorý nám bol daný...