Čarovanie s Difuzérmi


Difuzéri vytvárajú vodnú paru bez zahriatia vody a prírodnej esencie, čím sa zachováva sila prírodnej esencie. Vonné lampičky so sviečkou je tiež možné použiť na čarovanie ako to nasledovne opisujem, ale efekt vodnej pary tu chýba.


Difuzéri - Vodné kadidlo

Spojenie vody a éterickej vône prináša kvality vzduchu i vody spolu v liečivej pare, ktorá vychádza z difuzéra a šíri sa okolím. Nad takouto parou, či dymom, môžeme energeticky očistiť kamienky, karty, rôzne predmety, zariekavať s dlaňami obrátenými ku pare, či si očistiť ruky od rôznych energetických nánosov. Môžeme šepkať svoje kúzla do tejto pary a posielať po éterickej vzdušnej ceste správy do nebies, či niekomu blízkemu. Možností je veľa.