Čo potrebujeme k čarovaniu

Schopnosť cítiť a schopnosť sústrediť sa. To sú základné prísady čarovania. Pomôcky, čarovné predmety, karty, obradné oblečenie, sviečky a i... sú našimi spoločníkmi a pomocníkmi, ktorí nám pomáhajú sa lepšie naladiť a sústrediť na dané sily, živly, bytosti, svoje vnútro a podobne, ale čarovanie na nich v podstate nestojí. Môžeme čarovať "iba" so silou svojho vnútra. Všetka čarovná sila je i tak neuchopiteľná a skrytá vo vnútri.

Opakovaným používaním čarovných predmetov a zároveň pozorným narábaním, získavajú dané predmety čarovnú silu, ktorá pochádza od nás. Nesú odtlačok našej čarovnej sily alebo skôr povedané zámerov a astrálnych projekcií, ktoré vytvárame pri čarovaní. Vnútorným odpútaním sa od takýchto predmetov, najmä ak došlo ku veľkej osobnej a vnútornej zmene, sa preruší vzťah k daným predmetom.  I keď je dobré dané predmety spáliť alebo očistiť, preprogramovať. Naša osobná  sila a aurická ochrana, sebaláska je vždy silnejšia ako napr. nekalé čarovanie použité proti nám, i keď s nejakými našimi predmetmi či časťami tela - vlasy, nechty...

Čarovné pomôcky, ktoré si môžeme zakúpiť v čarodejných obchodoch sú síce krásne a lákavé, ale predmety, ktoré si vytvoríme sami, alebo predmety, ktoré k nám prídu samé, majú vždy väčšiu čarovnú "moc". Čarovať neznamená nasledovať príručku wicca či iné čarodejné smery, i keď pre niektorých to môže byť tá pravá cesta. Sama vôbec nevlastním oltárne pomôcky podľa tradičného učenia wicca. Oltár u mňa vzniká akoby sám od seba. Nájdem si miesto, kde sa mi páči ukladať čarovné predmety a veci, ktoré súvisia s mojou duchovnou praxou a cestou a tak postupne vznikajú skutočné silné oltáre, ktoré odrážajú moju podstatu, odrážajú to, kde sa práve na ceste nachádzam a čím žijem. Vždy, keď som stavala oltáre vedome a nasilu som ich chcela napasovať do určitej podoby, vôbec som ich nakoniec nepoužívala a nepáčili sa mi, vôbec som sa pri nich nevedela naladiť na seba a svoj zámer. Náhodne a postupne vzniknuté miesta a oltáre sú pre mňa skutočným svetlom a útočiskom.

Rovnako čarovné predmety. Mnohé mám zakúpené v obchode ako karty, knihy, dýku..., ale napr. kadidelnice ku mne prišli samé v podobe krásnych kovových nádob, ktoré som zhodou okolností dostala a neskôr som zistila, že by to mohli byť úžasné kadidelnice, ktoré som práve potrebovala. A tak to mám s mnohými predmetmi.


"Príroda nám cez jej dary zrkadlí našu dušu."

V prírode mám rada určité miesta, rastliny, stromy, každý máme svoj "prírodný" vkus. Rada zbieram prázdne slimačie ulity a pierka. Pestujem mak kvôli makoviciam, ktoré suším a robím si z nich zimné dekorácie a atď... Príroda mi sama ukazuje, čo potrebujem ku čarovaniu. Pierka, ktoré mám tak rada, súvisia so živlom vzduch, ktorý je asi môj najobľúbenejší. Slimačie ulity sú pre mňa symbolom domova a bezpečia, ktoré tak milujem, že netúžim ani cestovať.

Na čarovanie nie je nutné mať peniaze, ale vedieť využiť to, čo už máme okolo seba. Pokojne i technológie, moderné veci, či plast. Ide o naše naladenie. Ak sa k nám dané predmety prihovárajú a vedia nás správne naladiť, je to dobrá cesta pre nás.

Všetky moje obrady & čary vznikli samé od seba... z inšpirácie. Tak ako som to práve cítila. Každý si môže vytvoriť vlastný čarovný svet s vlastnými pravidlami a postupmi. Iba tak môžeme každý sám za seba spoznať seba a tvoriť to, prečo sme sem prišli.