Dni Sily/ohniská sily/Vortex

Dni Sily, ohniská sily a Vortex sú dni prepojenia, spojenia dvoch a viacerých živých cyklov, kolobehov v rovnakom bode vývoja, v rovnakej fáze cyklu, pričom sa na krátky čas stávajú súbežnými a vzniká spojenie síl oboch či viacerých cyklov. Prelínanie cyklov spojí na krátky čas ich sily a prináša možnosť sa ponoriť hlbšie do víru sily danej fáze cyklu. 

V nasledujúcich stĺpcoch môžeme vidieť prepojenie troch cyklov a kompasu. Dané zlomové dni sú vždy koncom i začiatkom jednej fázy cyklu a preto sa týkajú viacerých dní, napr. ženské krvácanie sa spája s celým obdobím zimy rovnako ako nov. Zlomové dni sú najsilnejšie spojenia síl cyklov, no s prepojením jednotlivých cyklov je možné pracovať na báze dlhšieho obdobia pred a po zlome.

Takéto dni môžeme využiť na hlbšie sa naladenie s kolobehom života, na hlbšie pochopenie daného času a jeho posolstva pre život, rovnako je to vhodná doba na obrady, ktoré súvisia s posolstvom danej fázy cyklu.

Ženský cyklus nemusí byť presne zosúladený s lunárnym cyklom v takej podobe ako je to uvádzané dole, pretože to, v akom vzťahu je ženský cyklus voči lunárnemu cyklu súvisí s vnútorným naladením ženy a s jej využívaním jangových či jinových síl pri tvorení života. Pre každú ženu v rôznom období života, je správny rôzny vzťah voči lunárnemu cyklu.

Prepojenie Ženského, Lunárneho a Slnečného kolobehu 

+ kompas

______________________________________________________________________________

(táto tabuľka sa vám nemusí cez mobil zobrazovať správne )

Ženský cyklus

__________________________

Biele teliesko a Začiatok krvácania


Krvácanie - výber vajíčok


Koniec krvácania - zretie vybraného vajíčka


Dozrievanie vybraného vajíčka


Uvoľnenie vajíčka


 Žlté teliesko


Začiatok predmenštruačnej doby


Predmenštruačný čas

Lunárny cyklus

_________________________

                     Nov                                                             

Mladý kosák


                     

1. štvrť                                                                                                                                                                                                 Dorastajúca Luna


Spln


Cúvajúca Luna


3. štvrť


Starý kosák

Slnečný/Zemský cyklus

__________________________

Zimný Slnovrat - Sever


                                                Hromnice - SV


  Jarná rovnodennosť - Východ                                                                                                                                                           Májky - JV   


   Letný Slnovrat - Juh


Žatva - JZ


Jesenná rovnodennosť - Západ


Dušičky - SZ

______________________________________________________________________________