Farby Aury


Aura je naša najjemnejšia časť, časť nás, ktorá môže zobrazovať i veci, ktoré na svojom tele ešte zdravotne necítime a veci, ktoré ešte len zažijeme. Aura nie je v skutočnosti obal tela, ale jemnohmotná časť samotného tela. Aura odráža to, čo už je zhmotnené v našom živote, ale i to čo môže prísť. Aura odráža i svet citov a mysle.

Aura má v skutočnosti všetky farby. Podstatu aury môžeme prirovnať ku kryštálu, ktorý hýri všetkými farbami, keď lomí svetlo. A my, kým žijeme svietime. A lomíme svetlo v rôznej vlnovej dĺžke a veľmi sa to mení. Základné nastavenie aury síce máme a niektoré farebné lúče máme ako predlohu našej cesty životom, ale i to sa môže zmeniť. Najmä v dnešnej dobe, kedy za jeden život akoby odžívame viaceré životy a karmické skúšky.


Aura je viacrozmerná a vyzerá ako tanec farieb. Akoby naše telo bola osa okolo ktorej sa vytvárajú prúdy farieb.

Nikto nie je jednofarebný a nikto nie je iba biely alebo čierny. Sme viacfarebné dúhové bytosti. 


Ak vnímame okolo nejakej osoby iba jednu určitú farbu, ide skôr o aspekt tej osoby, na ktorý sme citliví alebo ktorý u nej v tej chvíli môže prevládať. No, môže to byť i aspekt osoby, ktorý je s nami nejako spojený napr. cez minulé životy alebo nám tá osoba niečo o nás samotných zrkadlí. Ale niekedy nás takéto vnímanie môže upozorniť na dobré i zlé aspekty človeka. Pri zamilovanosti často vnímame iba tie aspekty a farby, ktoré sa nám hodí vnímať a ktoré si potrebujeme sami doplniť. Pri skutočnej hlbokej láske dochádza k celistvosti vnímania druhého človeka a iba taká láska je skutočne úprimná. Preto je zbytočné niekoho zatracovať, alebo si niekoho stavať na piedestál či obdivovať. Oba extrémy sú klamy a sú iba čiastkové vnímania.

"Netreba si brať všetko osobne a trápiť sa nad tým ako nás vnímajú druhí. 

Je to často iba vec ich optiky."


Vnímať seba i druhých celistvo, vyžaduje zahodiť falošné ego, sebaklam a mať nekonečný súcit. 


P.S.: Moje skúsenosti s aura camerou alebo jednoducho povedané s aurafoto je negatívna. Pracovala som v súkromnom terapeutickom centre, kde bol i tento prístroj okrem biorezonančných prístrojov, s ktorými mám ešte horšiu skúsenosť, ale o tom možno inokedy. Takže aurafoto nefunguje. Mám to odskúšané na x klientoch i sama na sebe. Pre nefunkčnosť týchto prístrojov a najmä kvôli biorezonančným prístrojom som nakoniec z daného centra odišla. A nebola som jediná. Bolo to moje rozčarovanie a najviac som bola rozčarovaná z ľudí, ktorí tieto prístroje vlastnili, nakoľko asi je pre nich ťažké si pripustiť, že nefungujú, keď za ne vyhodili neuveriteľné peniaze.