Vrstvy Aury

Sme viacdimenzionálne bytosti, ale rovnako i naša aura - jemnohnotné telo či biopole, skrýva veľa z nás. Neverím na jednu farbu aury, ale verím na farbu či viac farieb jednotlivých vrstiev aury, ktoré predstavujú:

náš súčasný stav zdravia tela

náš súčasný stav mysle a pocitov

silné myšlienky a predstavy, zamilovanosť, túžba, hnev, súcit, kritičnosť, nervozita, sebavedomie, silné presvedčenia...

naše súčasné záujmy

naše súčasné zameranie snov a túžob

to, po čom práve túžime a o čom práve snívame, rovnako naše ideálne predstavy o sebe

karmické záťaže

karmy z minulých životov, ktorá môže byť rozpustená v súčasnom živote

osudové vplyvy - plán duše

napr. osduvé okamihy, ktoré nás nasmerujú k ľuďom, rozvíjaniu schopností, k miestam a k sebarealizácii

životné výzvy

životné úlohy a tie najťažšie skúšky, ktoré po zvládnutí sa stávajúv veľkým darom či talentom

životné poslanie

plán duše, dary minulých životov a aury z minulých životov

a mnohé iné...

Všetky tieto vrstvy a ich farby predstavujú určité vlnenie, ktoré tvorí našu realitu, ktorú zažívame.

Ak niekto vníma na nás určitú vrstvu, je to odrazom jeho vnímania nás, nie nás samotných ako celistvých bytostí. Preto sa hovorí, že každý na svet nazerá cez svoje vlastné okuliare. Netreba brať príliš vážne ani osobne to, čo si o nás druhí ľudia myslia. 

Chvála i hana nás môžu zviesť z cesty k jednote duše.

Rovnako rôzni liečitelia, veštice, vedmy, vizionári a iní... vždy vidia iba časť z nás samotných. Je na nás, aby sme vedeli správne pochopiť a prijať tieto časti nás samotných a nevyzdvihovať jednu časť nad druhú, čím by sme sa dostali do veľkej životnej nerovnováhy.