Feng šuej v nových súvislostiach


No, možno ani nie tak v nových súvislostiach ako v hlbších a použiteľnejších súvislostiach pre nás v európskom priestore. Feng šuej pracuje s deviatimi oblasťami priestoru, ale tá deviata neprislúcha ku žiadnej svetovej strane, je to posvätný stred sily, z ktorej všetko pochádza a do ktorej sa všetko vracia. Jednota.


Prepojenie slnečného roka - kolobehu sviatkov so zameraním sa na určité oblasti života podľa feng šuej a s vytváraním väčšej harmónie v tej ktorej časti domu podľa svetových strán spojených s daným období a oblasťou feng šuej, prináša väčší pocit prirodzeného poriadku a plynutia života. Väčší pocit pokoja a správneho načasovania, bytia v správnom mieste na správnom čase.

Napr. ak túžite podporiť svoju sebarealizáciu, môžete vytvoriť krásny priestor práve v južnej časti bytu, či vašej izby, ktorú symbolicky vyzdobíte tak, aby vás podporovala v tom, v čom sa chcete realizovať. A keďže je sebarealizácia spojená s juhom a teda s letným slnovratom, môžete použiť veľa červenej farby zrelých čerešní, malín, jahôd, ktoré patria k tejto časti roku. Predstavujú hojnosť a sladkosť radosti zo sebarealizácie. Či podporiť miesto obrazom prírody slnka v jeho najväčšej sile. Možností je veľa. Nechajte sa viesť pocitom.

Začať môžete odkiaľkoľvek. V tej ktorej časti roka môžete harmonizovať tú ktorú čast bývania a zhodnotiť ktorúkoľvek oblasť života. Napr. v čase zimného slnovratu sa zameriate na severnú časť bytu či izby a prehodnotíte svoje poslanie, ujasníte si, či ho cítite stále rovnako ako pred rokom. No kedykoľvek sa môžete nechať inšpirovať pri zmenách v bývaní s posolstvami a symbolmi tej ktorej časti slnečného roka spojených s tou ktorou oblasťou bytu. 

"Všetky cykly života sú vzájomne prepletené. Niet kam zablúdiť."

Tabuľka súvislostí

za pomlčkou je môj pohľad na danú feng šuej oblasť

(táto tabuľka sa vám nemusí v mobile zobrazovať správne)

Kompas

Sever

Severovýchod

Východ

Juhovýchod

Juh

Juhozápad

Západ

Severozápad


Pakua oblasti

Kariéra - poslanie

Duchovný rast - vnútorný hlas

Rodina a zdravie - životná sila

Hojnosť - plnosť života

Sláva - sebarealizácia

Partnerstvo - vzťahy

Tvorivosť - Deti

Nápomocní priatelia - božská pomoc


Slnečný kolobeh

Zimný Slnovrat

Hromnice

Jarná rovnodennosť

Májky

Letný Slnovrat

Dožinky - žatva

Jesenná rovnodennosť

Dušičky


Podobne zameranú tabuľku s kompasom, slnečným rokom a s lunárnymi fázami a ženským cyklom nájdete v článku Dni Sily/ohniská sily/Vortex