Hlboké Yoni dýchanie

Toto dychové cvičenie som objavila pre seba pri práci s emóciami a ich uvoľňovaním v prípade, že sa nám ukladajú do tela a spôsobujú stiahnutia a napätie v lone. Ženy si mnohé napätia, nevypovedané emócie, strachy a úzkosti ukladajú často práve do lona, ktoré je zdrojom našej tvorivej sily, sily tvoriť svoj život. Časom z toho môžu vzniknúť i vážnejšie zdravotné ťažkosti.

Postup dýchania:

1. Cítime hĺbku lona, krčok maternice a vnímame ho pri celom cvičení.

2. Pokojne nadychujeme a vydychujeme v tempe, ktoré je pre nás najlepšie. Môžu sa vynoriť rôzne spomienky a emócie, ktoré prídu s uvoľnením a čistením lona.

3. Nádych - predstavujeme si ako sa rozplýva naše lono ako hmla, dym do ktorého sa fúkne, je to prijímené, uvoľňujúce, ako padať do oblakov. Rozplývame celé telo, začíname v lone, akoby sme nádychom mizli ako pri kúzlach. 

4. Výdych - výdychom sa zasa akoby zázračne zhmotňujeme a cítime pevnosť a hebkosť v lone, najmä v oblasti krčku maternice.