Jedna z metód čítania z duše

Duša z nás prirodzene vyžaruje do takej miery, do akej sa nenecháme zdeformovať vonkajšími vplyvmi. V detstve vieme najviac. Možno to ešte nevieme pomenovať a presne vyjadriť, ale veľmi jasne vieme a cítime, čím sme, čím chceme byť, čo nás robí šťastnými a ako budeme žiť. Ale... potom nastáva normalizácia výchovou, školou, spoločnosťou, atď... A zabúdame. Musíme zabudnúť, aby sme prežili a uspokojili predstavy druhých. A aby nás neoznačili za "šialených" a nedali nám nálepku akejsi psychickej poruchy či deviácie. Dieťa cíti, čo sa od neho očakáva a keďže najviac túži po láske blížnych, urobí čokoľvek, aby bolo prijaté.

Jedna z metód čítania z duše, je metóda "čítania" zo starých fotografií z detstva. 

Najvhodnejšie sú fotografie okolo 3. - 5. roku života, kedy si už viac uvedomuje seba, vieme vyjadriť, čo chceme a zároveň ešte nie sme poznačení školskou drezúrou. Ale i staršie či mladšie fotografie môžu dobre poslúžiť, pretože každý má iný život a iné vnútorné nastavenie vedomia v tom ktorom veku.

K tejto jednoduchej spomienkovej, prebúdzajúcej metóde som sa dostala náhodou, keď som robila jarné upratovanie. Objavila som svoju fotografiu z detstva, kde som sa fotila vo fotoateliéri. Na toto fotenie si dokonca pamätám. Zadívala som sa do očí tohto malého dievčatka a uvedomila som si toľko vecí, ktoré som rokmi pochovala. Najmä moju vnútornú silu, ktorou môžem dosiahnuť v živote to, po čom skutočne túži moja duša. A mnohé iné veci... Vlastnosti, ktoré som potlačila, pretože som za ne bola kritizovaná a nepochopená. Silu, ktorej som sa vzdala, pretože veci sa predsa nerobia inak, ale dopredu presne určeným spôsobom. Bolo to ako hlboké pohladenie, pohladenie v najhlbších častiach môjho Ja. 

Dôležité je vždy čítať z fotografie, kde sme šťastní, kde sme usmiati a bezstarostní. Takéto fotografie odrážajú najviac našu prirodzenú povahu duše a zvolenú cestu životom.

Túto metódo je vhodné použiť kedykoľvek, keď sa cítime stratení, bez sily, nádeje a vedenia. Vždy, keď si potrebujeme pripomenúť, kade vedie cesta našej duše. Je dobré si zvoliť zopár fotografií, ktoré nám budú pripomínať nekonečnú dokonalosť a múdrosť nášho Ja. Fotografie, na ktorých svieti naša duša.