Kadidlo Bohyne

Červené kadidlo bohyne

Zmiešame olibanum alebo iný druh kadidla s menštruačnou krvou. Uskladníme v peknej nádobe a používame pri posvätných obradoch. Vhodné na spojenie sa so svojou najhlbšou podstatou, so svojou vnútornou pravdou, múdrosťou, pokojom, silou, ktorá nás stvorila.

Biele kadidlo bohyne

Zmiešame olibanum alebo iný druh kadidla s ovulačným belotokom. Uskladníme v peknej nádobe a používame pri obradoch. Vhodné na spojenie sa so svojou životnou silou, na podporu sebarealizácie a splnenie našich snov.

Ružové kadidlo bohyne

Zmiešaním rovnakého pomeru červeného a bieleho kadidla bohyne vznikne ružové kadidlo bohyne, ktoré je silným prostriedkom pre obnovu pocitu celistvosti, jednoty a lásky. Dalo by sa nazvať i kadidlom sebalásky bohyne. Pomôže nám sa znovuzrodiť, povstať z popola ako fénix.

Kadidlo milencov

Kadidlo nášho partnera vytvoríme zmiešaním olibana alebo iného kadidla s partnerovimi spermiami. Uskladníme v peknej nádobe. 

Spojením partnerovho kadidla s našim červeným kadidlom vzniká kadidlo milencov na prepojenie nás dvoch na všetkých úrovniach a prepojenie našich životných síl. Vhodné pri tantrickej práci a na podporu prepojenia sa, precítenia toho druhého a partnerský súlad.

Spojením partnerovho kadidla s našim bielym kadidlom vzniká kadidlo mileneckej tvorivosti, vhodné na posiľnenie spoločných projektov, plánov, ale predovšetkým pre podporu otehotnenia. Toto kadidlo spája životné sily partnerov do silného prúdu tvorivosti.

videá o práci s kadidlom a vydymovaní