Kde vzniká láska

Láska vzniká v nás. Krásne povedané, ale väčšinou lásku viažeme na vonkajšie udalosti a ľudí okolo nás. Pravda je taká, že sme láskou od hlavy až po päty. Telesne i duševne. Sme si lásky vedomí, kým nás svet už v útlom detstve nepresvedčí o opaku. Aby nám vzal samých seba a nasýtil sa našou nevinnosťou.

Keď prichádzajú prvé lásky a zamilované poblúznenia, všetko sústreďujeme na objekt našej lásky. A akosi zabúdame že to, čo za tým všetkým pramení, pramení len a len v nás samotných. V nás sa odohrávajú procesy na úrovni tela i duše, chemické zmeny, ktoré sú vyvolané podnetom zvonka, podnetom, ktorý v nás prebudí to, čo v nás dlho spalo. No zabúdame, že tie city v prvom rade patria nám a tak sa dostávame do kolotoča citových závislostí.

Ak sme schopní sa šialene zamilovať, mať nádherné sny a ideály, nie je to tým, čo je vonku, ale tým čo je v nás. Volanie duše, volanie toho ako by sme mohli naše poklady ukázať svetu. Tým, že ich ukážeme, ostávajú stále našimi a rovnako i vtedy, keď ich nemôžeme ukázať, sú stále v nás. Nik nám ich nevezme. Iba ak uveríme, že to čo cítime má základ kdesi vonku, u druhých, vezmeme sami sebe možnosť byť zodpovedným za svoje šťastie a bezpodmienečnú lásku, po ktorej bažíme.

Iste, ťažké životné situácie, traumy a bolesti, prinášajú viac než len pochybnosti o sebe a živote, ale i vtedy je to jediná cesta ako to prežiť. Ísť hlbšie do seba, ísť sa napiť k svojmu zdroju, vlastne v tých najhorších situáciách je to jediná možnosť. Iná nie je. Nie je tam nič a nikto okrem nás samotných. Tam mnohí nájdu cestu k svojej sile a hovoria, že zosilneli. Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Skôr by sme mohli povedať, že namiesto zosilnenia, sme sa stali viac sebou. Viac prítomní a viac vedomí. Viac ľuďmi, pretože sme pili zo samotného zdroja lásky.

Nie je to o tom byť neustále blažení bez ohľadu na to, čo sa deje naokolo. Je to o tom vedieť nájsť opäť cestu domov, nájsť blaženosť v sebe vždy, keď sme na to sami. Toto je oveľa viac ako všetky vonkajšie úspechy sveta. Možno toto je ten konečný cieľ.