Ktorá cesta tvorivosti je pre nás tá pravá?

Je veľa ciest tvorivosti. Mnohí milovníci ručných prác sa vyznajú vo viacerých technikách a rovnako je to s inými milovníkmi iných "odvetví" tvorivosti a prúdov života, ktorým sa poddávame a odovzdávame. Pretože všetci sme cestou, kanálom, cez ktorý sa prejavuje to božské a to práve cez našu milovanú tvorivosť. Tvorivosť je v každej činnosti, i v matematike, ak hľadáme nové riešenia. Nemyslím si, že tvorivosť je vec iba určitých ľudí, je tu naopak pre každého rovnako.

A teraz k podstate článku. Sama na sebe som odpozorovala, že je pre mňa z času na čas dobré sa venovať rôznych tvorivých činnostiam. Avšak neostávam pri nich. Cítim cez nich spojenie a nechávam sa pri nich viesť intuíciou, plynú cez nich moje pocity, ale nedokážem sa im všetkým úplne natrvalo odovzdať.

Napr. olejový pastel, ktorý ma nečakane pochytil v roku 2014 a ja som musela tvoriť. Nedalo sa to zastaviť, cítila som, že to chce ísť zo mňa von a nebolo možné sa predtým skryť. Veľmi mi to pomohlo a veľa mi to ukázalo. Boli to veľmi hlboké zážitky a duchovné spojenie, ale cítila som ako ma to unáša. Vedela som, že ak by som sa chcela natrvalo a úplne odovzdať výtvarnej tvorbe, unieslo by ma to, bol by to vodopád energií, ktoré by moje telo úplne zahltilo a ja by som už nemala vo svojom živote priestor na nič iné, ani na to, uvariť si obed. Rovnako som to pocítila, keď som uvažovala o písaní knihy. Námetov a inšpirácie mám stále veľa a vždy dosť. Ale, cítila som, že ak by som sa pustila do písania knihy, čo je na niekoľko týždňov až mesiacov, bola by som v tom. Ten príbeh by ma úplne vtiahol a ja by som ten pretlak v hlave asi nezvládla. Možno by ma to i do istej miery časom zničilo.

Vnímam to tak, že každý z nás sme stavaný na iný prúd. Každý máme iné káble, iné napätie a iné nastavenie na to, ako sem máme privádzať sily, tvoriť a prinášať vyššiu pravdu a hodnoty. Môže sa nám zdať, že máme nadanie na to i ono. Áno, to je v poriadku, ale z dlhodobejšieho hľadiska je pre nás dobré nájsť to, čo nás uzemňuje a vyživuje.

Je to činnosť, ktorá je pre nás cestou spojenia sa s vyššími silami, ale zároveň nás privádza do vnútorného mieru a rovnováhy. Vieme žiť popri tom i iné oblasti života a nenarúšame tým kontinuitu svojho života.

Teraz je pre mňa najlepšie písať texty a tvoriť ich, keď to cítim. Písať kratšie inšpiratívne texty na tento blog, ktorých tvorba ma teší, prichádzajú neplánovane a vyživuje ma to. Dáva mi to hlboký zmysel. Necítim únavu ani žiaden stres okolo ich tvorby. A tak to teraz cítim i s výkladom kariet, ktorý tiež robím písomne. Stávam sa kanálom informácií pre druhého človeka, ale neunáša ma to, cítim sa v tom uzemnene a doma. Iste, venujem sa i iným tvorivým činnostiam, ale tie sú pre mňa buď spestrením alebo liečením. Alebo cestou ako si vytvoriť niečo pre seba, čo práve potrebujem.

A preto tou pravou cestou je pre niekoho napr. navrhovanie eko domov, i keď by mohol a zvládol i iné technické zručnosti, ale tie sú skôr doplnkom k tomu všetkému a pomáhajú dotyčnému si pomôcť sám sebe a vedieť sa orientovať v danej oblasti. Niektorí ľudia by zdanlivo mohli vykonávať viac povolaní, pretože sú skutočne zruční, ale vždy je tých pravých ciest len zopár, cez ktoré prúdi k danému človeku tá správna energia bez toho, aby ho to nadmieru a z dlhodobého hľadiska vyčerpávalo. Dlhodobo je veľa ciest neudržateľných.

Niektorí ľudia striedajú povolania, ale nie preto, že by boli prelietaví, ale možno preto, že stále sa nenaladili na ten svoj prúd a nespojili ho v praxi s tým správnym káblom. Nenašli zatiaľ tie pravé cesty ako svoju energiou vyjadriť von. Alebo možno sú skutočne zberačmi... nič nie je pevné dané.

Je však jedna z pascí vonkajšieho súhlasu, ktorá môže nás postretnúť..., ak máme okolo seba ľudí, ktorí nás chcú vidieť pri určitej činnosti, ktorá nám síce ide, ale nám stále niečo vnútorne chýba. Toto sú skutočné výzvy duše o tom, ísť k svojej pravde a nebáť sa jej, i keď druhí budú proti. Ale sú i iní ľudia, ktorí sa potešia, keď budeme na novej ceste, ktorá sa krásne prepojí s ich životom a bude na úžitok nám i im. Nedá sa však jednoznačne povedať, že ak nám niečo vnútorne chýba je celá cesta zlá. Niekedy stačí si správne nastaviť hodnotu za prácu, zmeniť základné princípy spojené s prácou napr. prejsť z klasického školstva do alternatívneho a i... alebo sa pozrieť, či v sebe nesieme nejaké zranenie, ktoré nás brzdí v prežívaní prítomného okamžiku a šťastia. Alebo je to ešte inak, ako život, ktorý je vždy plný prekvapení.