Bohyne

Olejový pastel na plátne 2014

Ivana Jelemenská