Ako komunikovať s mužským princípom vesmíru

07.03.2019

V tomto príspevku opíšem jednu čarovnú techniku pre ženy, ktoré túžia po splynutí so skutočným mužským princípom a zároveň si chcú privolať do života toho pravého muža z mäsa a kostí.

V prvom rade je dôležité byť v roli ženy partnerky a nie dievčatka dcéry a to i voči veľkému zdroju vesmírnej lásky. Cítime sa byť súčasťou veľkej vesmírnej bohyne a zároveň sme v spojení s jej protikladom, s veľkým vesmírnym bohom, ktorý je spojený s mužom, po ktorom túžime.

Nevnímame vesmírnu lásku ako niečo, čo je nad nami vyššie vo vesmírnej hierarchii, ale čoho sme prirodzenou súčasťou. Malou súčasťou, jednou z nekonečne veľa súčastí, ale rovnako dôležitou a rovnocennou. V takomto vnímaní najskôr nadviažeme skutočný vzťah s božskou podstatou a sme schopní i privolať si pomoc či zhmotňovať. I keď samozrejme vo veľkej pokore ku veľkému plánu života, do ktorého nevidíme.

Vytvoríme si na malý oltárik, kde umiestnime obradné predmety, ktoré sú pre nás symbolom božského mužského princípu. Stačí i modrá sviečka či miska žaluďov, kameň a i... Je však dôležité mať nádobku, ktorá bude predstavovať vedomie, teda priestor, kde prebýva vedomie mužského princípu.

Do tejto nádoby, pohára, misy... vkladáme svoje pravé pocity napísané na papieriku. Pri písaní týchto pocitov vždy mužskému princípu tykáme a vyjadrujeme sa rovnocenne akoby sme prehovárali ku svojmu partnerovi. Avšak svoje pocity formulujeme jasne a hovoríme iba o sebe, nie sú to žiadosti či nátlakové prosby.

Napríklad:

cítim sa osamelá - bojím sa v tomto svete - bojím sa, že to finančne nezvládnem

cítim sa ignorovaná - cítim sa nemilovaná a prehliadaná - cítim sa zanedbávaná

mám strach z budúcnosti -  mám strach ako zvládnem zajtrajšiu skúšku

necítim sa pekná - túžim po čase strávenom v...

Svoje pocity formulujeme úprimne a bez žiadostí a výčitiek voči mužskému princípu. V zásade by to takto mohlo vyzerať i v komunikácii s partnerom.

Ako to funguje

Týmto čarovným cvičením sa učíme odovzdať svoje strachy a kontrolu mužskej polarite vesmírnych božských síl, teda univerzu. Ale tej časti božského univerza, ktoré je schopné nás ochrániť, zabezpečiť a rozhodovať o veciach, ktoré sú dôležité. Jangová božská sila v praxi.

Naše podvedomie sa tak lepšie uvoľní do prirodzeného plynutia s prúdmi života a dokáže privolať božskú pomoc v podobe mužských energií, ktoré sú zdravé a tak nesmierne dôležité pre rovnováhu v našom živote. A v konečnom dôsledku toto cvičenie formuje i naše vzťahy s mužmi, pretože sa napájame na akési božské mužské nevedomie,  na ktoré sú všetci muži napojení. I ten pravý muž, po ktorom túžime. A všetko sa môže diať rýchlejšie, v náš prospech a bez boja.