Ako nespasiť svet, ale spasiť seba

25.12.2018

Nemysli si, že tvoje ťažkosti môže za teba vyriešiť niekto iný.

Budeš nakoniec iba sklamaná, pretože každý človek a každá metóda sa nakoniec ukáže ako nedostačujúca.

Iba ty sama môžeš vyliečiť seba a svoj život.

Niesť zodpovednosť sama za seba je ťažšie ako niesť zodpovednosť za celý svet, pretože to prvé vyžaduje úprimnosť a za tým druhým sa často skrýva pýcha.

Prosím, mysli na to a buď statočná.

Buď hrdinkou sama pre seba a svoj život...