Ako vnímať a využiť silu predkov

15.10.2018

Je to možné, i keď nemám dobrý vzťah so svojou rodinou alebo ju nepoznám?

Sila predkov, oprieť sa o svoju rodovú líniu, napojiť sa na svojich predkov... sú často opakované frázy v duchovnom vývoji, ktoré hovoria ako je dôležité sa napojiť a prijať svojich predkov, ak chceme žiť plnohodnotný život.

V zásade súhlasím, ale to neznamená, že súhlasíme s tým, aké hodnoty vyznávali naši predkovia a aké činy konali naši rodičia, starí rodičia a... Moja skúsenosť je taká, že toto napojenie je v krvi. Prežila som posledné dni silné spojenie s líniou mojich predkýň, so ženskou líniou, ale nie v tom zmysle, že by som sa stotožňovala s tým, čím boli, ale nemôžem sa nestotožniť so skutočnosťou, že som ich krv.

Vnímam to tak, že ja som pokračovateľka, som krv svojho rodu a nesiem si v krvi a v génoch to, čo zažili títo moji predkovia. Táto červená línia sa vinie do hlbokej minulosti a ja z nej čerpám životnú silu. Pretože, áno, som z krvi mojich predkov.

Bolo pre mňa veľmi posilujúce si uvedomiť, že mám veľkú zodpovednosť a možnosť svoj život rozvinúť tak ako to moji predkovia nemohli. Červená línia žien, ktorej som ja teraz pokračovateľkou, možno nemohla tak rozkvitnúť ako môžem ja a tak rásť a prejaviť sa ako ja. Môžem čerpať zo sily svojich predchodkýň, ktoré nestihli, nemohli alebo nedokázali uskutočniť svoje túžby a sny. Nenaplnené sny a túžby sú veľkou silou, ktorá ostáva ako uzamknutý poklad v našich génoch. Je to potenciál, ktorý čaká na objavenie a využitie. A práve preto môžem byť silne podporená touto silou, ktorá sa chce po stáročiach konečne prejaviť.

Cítila som cez nohy silné spojenie s mojimi predchodkyňami, vo vízii som videla červenú krvavú líniu, ktorá siaha do hlbokej temnej minulosti a ide až ku mne a nesmierne ma vyživuje. Táto krv stúpala hore ku mne ako zurčiaci termálny prameň, ktorý čaká na vytrysknutie. Je v tom veľká chuť žiť, rásť, prejaviť sa a vyvrieť von, vystúpiť na svetlo sveta.

Takéto spojenie s našimi predkami je veľkou oporou i tým, ktorí sú úplne sami a bez podpory. I tí, čo nepoznajú svoju rodinu, svoj rodostrom, sa môžu napojiť cez svoju krv, seba, na svojich predkov. Je to v nich.

Sme stopou minulosti, ktorá sa ďalej vyvíja a každý z nás je portálom cez ktorý je možné sa spojiť so svojimi predkami. Ak naši predkovia žili to, s čím nesúhlasíme, môžeme to prepísať našim vlastným životom a zmeniť celú paradigmu nášho rodu a krvi. I naše gény na to zareagujú.

ja a moja prababka (1919 - 2000)

Je október, o pár dní bude výročie úmrtia mojej prababky, ktorá bola pre mňa dôležitou osobou v mojom ženskom vývoji. Ako prvá z rodiny som sa dozvedela o jej úmrtí. Jeseň je vždy časom, kedy je ľahšie sa spojiť s predkami a zároveň uvedomovať si šírku nášho života všetkými smermi, bohatstvo minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Dimenzie sa zlievajú do jedného bodu, z ktorého môžeme čerpať silu.