Bod Nula

03.10.2018

Byť v bode v nule, nie je až tak zlé a desivé ako sa na prvý pohľad zdá.

Byť v bode nula neznamená, že si tiež nula. I keď v tomto bode môžeš mať nulové pozitívne myšlienky. Ale to je problém tvojej mysle, nie tvojho života ako takého.

Bod nula prináša dokonalosť kruhu alebo skôr vesmírnej elipsy, ktorá spája všetko do jednoty.

Z bodu nula je možné všetko, všade naokolo tohto bodu vedú cesty kam len chceš. Kamkoľvek sa obrátiš, nájdeš možnosti ako by tvoj príbeh mohol pokračovať.

Ostať pozitívne naladenou bytosťou v bode nula je nesmierne ťažké, tak si s tým nelám hlavu. Stačí, ak sa otvoríš možnosti, že teraz je všetko možné, pretože v bode nule je naozaj všetko možné. Síce sa nič zdanlivo nedeje, ale ver, že sa môže udiať všeličo. Ak prestaneš očakávať to najhoršie, ale i to najlepšie, pretože to sú stále iba dve možnosti z miliónov ďalších. Najlepšie je, ak očakávaš neočakávané.

Byť v bode nula nie je hanba, ale ak máš rád obdiv druhých, tak to chápem, že to ťažko prežívaš.

Byť v bode nula je často najrýchlejšia cesta na vrchol, ale iba ak ostaneš sám sebou a nezaleje ťa more zatrpknutosti.

Až v bode nula sa ukáže, aké sú tvoje hodnoty. Možno si ich doteraz ani nepoznal/a.

Byť v bode nula je krásne, ak máš hĺbku, citlivosť a pokoru. Máš ich? Ak nie, znovuobjav ich, pretože bod nula je pre cestu životom úplne normálnou etapou cesty.