"Milujem svoju prítomnosť"

je afirmácia pre skutočný život

Prítomnosť je jediné miesto, ktoré naozaj existuje a z ktorého sa dejú všetky zmeny. Ak nemilujeme svoju prítomnosť, nemáme dosť síl ju žiť a teda ani zmeniť. Ak odovzdávame silu minulosti či budúcnosti, nežijeme naplno.

A preto:

Milovať svoju prítomnosť však znamená i milovať byť sama so sebou a ustáť si svoju vlastnú prítomnosť a to, čo si nesiem v sebe, čím som a ako sa cítim. Vedieť byť osamote, byť len tak ako som, aká naozaj som a vedieť prijať svoju prirodzenosť, jednoduchosť i obyčajnosť, ktorá má priestor iba tam, kde prestávajú fungovať masky. A to je najčastejšie sami pred sebou alebo pred tými, ktorí sú nám naozaj duševne blízki.