Bytie v ženskej esencii a muž po našom boku

27.09.2019

Ženy si často pletú manipuláciu s pravým bytím v ženskej esencii. My ženy vieme bravúrne manipulovať a získavať si pozornosť mužov, ale to je práve dôvod, prečo to vždy končí zle.

Naša pravá esencia, ktorú si nesieme v sebe je nenahraditeľná a neopakovateľná a preto žena, ktorá si je vedomá svojej esencie a zároveň ju žije, nikdy nemôže manipulovať a predovšetkým nemá potrebu si získavať priazeň mužov a sveta naokolo.

Existujú veľmi rafinované a "nevinné spôsoby" ako my ženy často nevedome manipulujeme mužov, pretože chceme získať ich lásku. Lásku, ktorú si nevieme dať, pretože nie sme v spojení so svojou pravou ženskou esenciou.

  • v prvom rade manipulujeme sexom, telom a pôžitkami
  • starostlivosťou, keď sme tak sladké a milé ako náhradné matky, keď máme pre všetko pochopenie a správame sa k mužovi ako ku plyšákovi
  • intelektom, keď využívame logiku a znalosti pre intelektuálne porozumenie si s mužom, keď sme tak racionálne a súhlasíme s tým, čo sme sa naučili, namiesto toho, aby sme súhlasili s tým, čo cítime
  • duchovnosťou, i to je možné, sú muži, ktorí môžu byť očarení našou spiritualitou a pritom je to len naša pýcha a maska, aby sme si zvyšovali svoju hodnotu v očiach muža
  • manipulujeme rôznymi rolami od milenky, matky, kamarátky až po učiteľku...

Áno, krásne telo i inteligencia sú sexi a starostlivosť i duchovno sú príjemné, ale len dovtedy, kým sa nestanú nástrojom manipulácie.

Pravda je taká, že nikdy nebudeme šťastné s mužom, ktorý s nami nie je pre našu esenciu. Iba naša esencia ženskej duše k nám dokáže pritiahnuť toho pravého.

Žena vo svojej prirodzenej esencii nemá nikdy potrebu nič dokazovať

Nemá potrebu dokazovať svoju hodnotu mužovi spôsobmi, ktoré sú síce príťažlivé, ale nikdy nemôžu nahradiť pravú ženskú esenciu.

Žiaden muž sa do ženy skutočne nezamiluje pre jej telo, starostlivosť, rozum či duchovnosť. Všetko sú to len cesty, ktorými sa prejavuje naša ženská esencia. A vždy, keď povýšime formu nad obsah, je len otázka času, kedy tá bublina praskne.

Už viackrát som počula, že ženy učia mužov láske. A súhlasím s tým. Je to naša úloha a poslanie. Avšak najprv musíme objaviť lásku v sebe a k sebe, aby sme boli v jednote so svojim prirodzeným telom, so svojimi pocitmi, rozumom i duchovnosťou. Iba tak môžeme žiť našu pravú ženskú esenciu. Učiť mužov láske však znamená im ukázať ako veľmi milujeme a ctíme samé seba. Byť pre nich výzvou a nerobiť nič, aby sme im uľahčovali cestu k nášmu srdcu. Ak je žena výzvou, muž sa stáva činným a odvážnym. Koná a dosahuje ciele, mení sa a láska k žene sa u neho presúva od prvej čakry ku srdcu. Ale musí to byť skutočné. Hraný nezáujem nie je skutočný. Mať jasné zásady a hodnoty to je to pravé.

Ženy majú oveľa väčšiu silu ako si uvedomujú. Ženská sila je však neviditeľná a nesúvisí s výsledkami vo vonkajšom svete a preto sa jej mnohé ženy vzdávajú. Sú príliš pyšné na to, aby uznali, že to, čo nás ženy učí spoločnosť, nemá s pravou ženskosťou nič spoločné. Pýcha však vždy predchádza pád. A zdvihnúť nás môže iba naša esencia, ktorá nás prirodzene vedie k našej dôstojnosti.