Esencia Grálu Ženy

"Dozrieť do svojej esencie znamená dozrieť do svojej hĺbky"

Esencia Grálu Ženy je prirodzené svetlo, ktoré vychádza z duše ženy a má svietiť počas jej života na cestu jej samotnej a zároveň byť i pre druhých darom, ktorý prináša tá konkrétna žena. Nie však každá žena si je vedomá tohto svetla a i keď ho už podvedome cíti, neznáme to, že je s ním v kontakte alebo, že ho žije.

Každý človek má svoju esenciu, ktorú môžeme nazvať i svetlom duše. V prípade ženy hovorím o esencii grálu ženy, pretože žena je nádoba, grál, kolíska života. Táto esencia sa dá cítiť, no nedá sa slovami opísať, ani nie je možné ju celú zachytiť do umenia. Ak je však prítomná, je vždy cítiť ako vnútorné svetlo, vnútorné vyžarovanie, ale nie je to to isté ako vyžarovanie všeobjímajúcej lásky, i keď táto esencia z lásky priamo vychádza.

Toto svetlo, táto esencia je veľmi individualizovaná, teda je to niečo, čím žena je v tomto živote ako pozemská žena a je to stav bytia, ktorý je pre ňu najlepší, najprirodzenejší a ktorý je zároveň jej poslaním duše. Byť týmto bytím a vyžarovať túto esenciu.

Tento stav bytia je žene prirodzený, ale strácame ho už v útlom detstve, ak nie už počas prvých okamihov života. Naša spoločnosť zatiaľ nevytvára podmienky pre zachovanie si vedomia tejto esencie.

Pozor, táto esencia nie je naše zamestnanie, talent, kariéra, dokonca ani naša vzťahovosť či čokoľvek, čo nám môže byť vzaté. Táto esencia môže byť žitá za každých okolností a práve pri veľkých životných ťažkostiach ju zvyčajne začneme opätovne objavovať a spájať sa s ňou.

Táto naša esencia k nám príde včas, no príde až vtedy, keď odhodíme veľkú časť sebaklamov, falošných túžob, keď lepšie spoznáme seba a svoje pravé potreby, keď sa staneme tak pravdivými sami k sebe, že môžeme bezpečne držať v rukách tento diamant, túto krehkú, ale silnú krásu. Esenciu nášho ženského grálu.

Pre mnohé ženy to môže začať cez uvedomenie si tejto esencie a pomenovaním si svojej esencie príhodným slovom. Toto slovo môže predstavovať určitú kvalitu, vlastnosť či hodnotu, ktorá najlepšie vystihuje našu esenciu. Ale toto slovo je iba pre nás, je to ako tajný kód, ktorý patrí iba nám. Naozaj to nie je niečo, čo si budeme písať na naše prezentačné nástroje. Je to tajomstvo, ktoré treba úpenlivo chrániť. Nechať si toto heslo do jaskyne pokladov iba pre seba je pre každú ženu, ktorá znovuobjavila svoju esenciu niečo veľmi prirodzené a automatické. Objavenie tejto esencie nie je žiadna senzácia ezoterických kurzov a je to výsostne súkromná a intímna záležitosť iba nás samotných. To samotné pomenovanie nie je v podstate dôležité, ale i tak prichádza k nemu automaticky. Je to vždy slovo, ktoré nás naladí na nás samotných a význam tohto slova je pre nás možno iný ako pre ostatných. Za tým slovom sa skrýva vlna, ktorá prináša tú našu vibráciu duše, to ako sa cítime, keď sme skutočne sami sebou, prináša pocit spokojnosti, plnosti, zmierenia a zároveň sily a slobody. Je to vše zahrňujúci pocit spokojnosti a plnej integrity nás ako človeka.

Aké sú znaky spojenia sa s našou esenciu

Veľkým a veľmi dôležitým znakom je, že vždy keď si pripomenieme vedome túto našu esenciu a nadýchneme sa do nej, hneď sa všetko zmení. Zdvihne sa nám vibrácia, nálada, energia a pozornosť.

Táto esencia nám dáva zmysel života, dáva nášmu ľudskému životu význam a tá zmysluplnosť je tak silná, že nám pomáha zvládať i tie najťažšie obdobia a chvíle života.

Prináša nám radosť iba z čistého bytia, nádej a chuť žiť. Je to akoby sme vdýchli do seba nový život (a pritom sme sa iba spojili sami so sebou na esenciálnej úrovni).

Oveľa viac cítime svoju hodnotu a vieme sa za seba zdravo postaviť.

Vieme sa vedome naladiť na túto esenciu tak, že cítime, že sme tým grálom, ktorý ju nesie a nemáme potrebu byť prehnane extrovertnou či snažiacou sa zaujať. Vedome nesieme túto esenciu a to mení i naše držanie tela, dýchanie a celkové naladenie. Je to však niečo, čo je v nás a nie je dôležité, aby to videli druhí, i keď sa to premieta do celého nášho života našim správaním a vyžarovaním. Nie je to však žiadne čaro, ktoré okúzli všetkých. Ľudia sú rôzni a budú i rôzne na nás reagovať.

Nemáme strach, že by nám našu esenciu mohli nejak vziať, pretože to nie je možné. Iba my sami môžeme na ňu zabudnúť či stratiť s ňou spojenie, ale nikdy nie je možné ju stratiť.

Ako zvyčajne objavíme našu esenciu?

Zvyčajne ju najprv zľahka cítime a hľadáme stále okolo seba, vo svojom živote, v rôznych ľuďoch, činnostiach, miestach sveta a podobne... Nakoniec cítime, že to, čo hľadáme je niečo viac, ale nevieme to vedome ani slovami uchopiť. Nakoniec, keď sme už pripravení a dostatočne olúpaní od falošných vrstiev, masiek, nánosov minulosti a často i minulých životov a žijeme viac seba a zo seba, jednoducho sa to stane. Môže to byť v náväznosti na dôležité prírodné cykly, konštelácie či naše osobné cykly. Ku mne prišla táto esencia v čase konštelácie "prechodu levou bránou" a zároveň to bolo po veľkom zatmení Mesiaca a krátko pred novom. Čiže počas silného transformačného leta a zároveň som prechádzala svojim vlastným niekoľko dňovým obradom. Takto to môže znieť komplikovane, ale v podstate ide iba o to, aby sme boli dostatočne pripravení. Teda vnímaví a pravdiví k sebe do takej miery, aby sme uvideli o sebe ďalšiu vrstvu pravdy. U mňa to síce bolo v čase týchto silných konštelácií, ale prišlo to úplne jednoducho tak, že som čítala akýsi text a tam sa objavilo to slovo, prídavné meno. Bol to tak silný pocit, to slovo sa ma dotklo kdesi hlboko vo mne a i keď som ho počula už veľakrát, až teraz som ho ucítila úplne inak. A tak som si googlila toto slovo a slovné spojenia s ním spojené a tak som našla ďalšie inšpiratívne texty, ktoré ma postupne utvrdili v tom, že to je to slovo, ktoré ma najlepšie vystihuje i v podobe podstatného mena ako hodnota a i v podobe prídavného mena ako vlastnosť či charakteristika. A prišlo hlbšie uvedomenie, čo sa pre mňa osobne za tým slovom skrýva a čo cítim za týmto slovom. Pretože to je to najpodstatnejšie, naša citlivosť, ktorá sa týmto slovom celá otvára.

"Jemná neviditeľná Esencia nás objíma, je našimi najkrajšími šatami, v ktorých môžeme radostne pretancovať životom a nachádzať seba v každom nádychu i výdychu."