Oduševnená Cesta Srdca

15.06.2018

Tarot skrytých svetov
Tarot skrytých svetov
Rider Waite Tarot
Rider Waite Tarot

Tento obrázok - tarotová karta troch mečov, presne vystihuje to, čo vnímam ako oduševnenú cestu srdca.

Odovzdanosť vyššiemu princípu, kedy cesty mysle - meč vpravo i cesty túžob - meč vľavo, sa stávajú iba prípravou pre tú správnu voľbu, voľbu srdca, duše, voľbu, ktorá spočíva v úplnom odovzdaní sa božskému princípu v nás a nekonečnému zdroju, z ktorého pochádzame.

Tak vnímam cestu nevinnosti a pravdivosti. Kedy sa nechávame viesť vyšším princípom k čistote krokov v našom každodennom živote.

Už neprijímame nič hrané zvonka, nič, čo nám podsúvajú druhí ako správne masky a správanie. Nehráme už žiadne hry a nekalkulujeme. Sme ako čistá voda, do ktorej vteká čistá krv z božského srdca.

Pre mnohých je táto karta desivá, ale ja ju vnímam ako obetu slepých ciest pre tú jedinú, správnu a pravdivú cestu, cestu srdca.

Nie je to o utrpení, i keď to utrpenie zažívame, kým sa bránime tomu, čím sme a tomu, čo je naša pravá cesta. Táto karta na nás môže pôsobiť bolestivo, kým sme v zajatí falošného ega.

Ak vás táto karta silne priťahuje a zároveň desí, možno túžite po oslobodení svojho srdca a nájdení božskej cesty pravdy, ktorá je iba vaša. Bolesť zažívame, kým sme rozpoltení, vždy však existuje cesta, ktorá zjednocuje v nás to, čo je protikladné a zároveň nastoľuje nový poriadok a mier. Nový začiatok.

Cesta domov vedie vždy cez srdce.