Intuícia je dar prítomnosti

31.10.2018

Intuícia je darom prítomnosti, okamihu a bdelosti. Prečo je tomu tak?

Intuícia nie je ozvena minulosti ani vízia budúcnosti, pretože intuícia nám vždy správne našepkáva čo máme tu a teraz urobiť. Intuícia je múdrosť prítomného okamihu, ktorý je ústredným bodom celého času. Celého času, kruhu času, ktorý v sebe zahrňuje minulosť i budúcnosť, preto je hlas intuície zdanlivo akoby z budúcnosti, on však nie je budúcnosť, ale dokonalosť jednoty. Intuícia vždy pozná celok a vie, čo je dobré pre celok i pre nás v danej chvíli.

Intuícia vždy stojí mimo naše chápanie času. Intuícia čas prekračuje, preto sa môže zdať, že nám našepkáva nesprávne. Napríklad niečo, čo nás najprv zavedie na neľahkú cestu, ale nakoniec skončíme v želanom cieli. Cesty života sú nevyspytateľné a nikdy nemôžeme vedieť, či práve tá kľukatá cesta nevedie presne tam, kde chceme.

Intuícia je úzko spojená s našim telom. Preto je dobré sa rozhodovať v prítomnosti, pri vedomom dýchaní a vnímaní svojich pocitov tela i pocitov srdca. A predovšetkým dýchať! Intuícia k nám prehovára cez naše telo a srdce, ale náš rozum to nedokáže logicky vysvetliť, preto to neguje.

Intuícia a telo sú si najbližší priatelia, pretože vďaka telu žijeme v prítomnosti a prítomnosť je jediná pravda, ktorú máme.

Ak je prítomnosť jediné čo máme, tak potom je intuícia jediná múdrosť, ktorú máme.