Každodenná prax vedomej ženy

06.02.2018

Každý deň je dôležité sa rozhodnúť, čo chceme vyžarovať. Aká sme vibrácia pre tento svet a čo je v nás samotných. Môžeme mať v sebe všetko, ale vždy je dobré si určiť kotvu, ku ktorej sa vraciame napriek víru všetkých emócií, pozitívnych i negatívnych.

To, čo nás vedie životom, je vízia, pocit, vnútorná hodnota, ktorej chceme venovať svoj deň. Nemusíme sa nijako umelo snažiť uviesť túto hodnotu a kvalitu do života. Stačí ak sa k nej počas dňa vraciame v citoch. Cítime ju, predýchame a ideme ďalej. Nie je nutné všetko zvládať dokonale a bez výkyvov.

Dôležité je neustále sa vracať ku svojmu zámeru dňa. Ku tomu pocitu, ktorý si ctíme natoľko, že mu venujeme svoj čas, teda život. Tu a teraz počas jedného dňa. Môžeme sa každý deň nalaďovať na tú istú vibráciu - pocit, no môžeme ju i neustále meniť. I počas dňa. V týchto silných transformačných časoch je jeden deň viac ako jeden deň v minulosti.

Našu vibráciu si môžeme kotviť rôzne. Obrázok, vízia, mantra, afirmácia, vôňa, popevok, farba, pohyb, dýchanie...

Je čas, aby ženy prevzali zodpovednosť za vibrácie na Zemi.

Nie je to o vonkajšom boji, ale o víťazstve nad vnútornými svetmi, ktoré dokážeme vždy uviesť do želanej vibrácie napriek tomu, čo práve prežívame a čo sa deje okolo nás vo vonkajšom svete.

Je to veľmi tichá a náročná práca, ale má neuveriteľný dopad. Jemný a silný, ktorý mení všetko.

Alchýmia Ženy

je proces, kedy si žena uvedomí, že je nádobou, ktorej voda je tak vzácna, že nedovolí nikomu a ničomu natrvalo narušiť jej vodnú hladinu a lásku k sebe samotnej.